Maatschappelijk werk(st)er - (Bocholt)

Deze vacature is intussen verlopen. In ons vacature overzicht vind je alle openstaande vacatures op dit ogenblik. Zit er niets bij wat je aanspreekt? Vul je e-mailadres even toe en ontvang een mailtje zodra we een nieuwe vacature op de website plaatsen.

MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER 

Lokaal Opvanginitiatief (volwassenen en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen)

voltijds, contractueel, B-niveau, salarisschaal B1-B3

contract bepaalde duur van 24 juni 2024 tot en met 10 januari 2025

Functie:
De sociale dienst van het OCMW verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening dat elke burger in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Als maatschappelijk werker binnen het Lokaal Opvanginitiatief ondersteun je en begeleid je volwassenen en jongeren die erkend zijn als vluchteling in hun ontwikkeling en verdere integratie tijdens hun volledige verblijf in het LOI. Je gaat aan de slag op verschillende levensdomeinen (gezondheid, school, procedure, daginvulling,…) en hebt oog voor de noden van de cliënt.
Je bereidt in het bijzonder de jongeren voor op zelfstandig leven en wonen en volgt hen van nabij op Je betrekt hierbij, indien nodig, ook de voogden van de jongeren.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je garandeert de materiële hulp aan alle bewoners in het LOI volgens de kwaliteitsnormen van Fedasil
 • Je verschaft psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening om de maatschappelijke integratie te bevorderen
 • Je organiseert en begeleidt groepsactiviteiten voor de jongeren in het LOI
 • Je staat in voor de organisatie van de aankomst in en vertrek uit de LOI-woningen en zorgt voor de eerste opvang en maakt de nieuwe bewoners wegwijs in het LOI
 • Je bent bereid (telefonische) avond- en weekendpermanenties te doen (in beurtrolsysteem)

Profiel:

 • Je bent nauwkeurig en stipt
 • Je bent empathisch en hebt verantwoordelijkheidszin
 • Je kan discreet omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • Je bent een echte teamspeler
 • Je bent enthousiast en kan een kleine groep animeren
 • Je hebt een hart voor kwetsbare jongeren

 

Voorwaarden:

 • Je beschikt over één van volgende diploma’s:

1° het diploma van master in het sociaal werk;

2° het diploma van master in het sociaal werk en sociaal beleid;

3° het diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek;

4° het diploma van master in de agogische wetenschappen;

5° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

6° het diploma van bachelor orthopedagogie;

7° het diploma van bachelor sociale re-adaptatiewetenschappen;

8° het diploma van bachelor gezinswetenschappen.

 

De kandidaten met een van de volgende oude diploma's komen ook in aanmerking:

1° het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma;

3° het diploma van maatschappelijk assistent, afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type of het hoger onderwijs van één cyclus, studiegebied sociaal-agogisch werk, of de buitenlandse diploma's die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;

4° het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;

5° het diploma van sociaal verpleegkundige met de titel van gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedische hoger onderwijs van het korte type.

een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk         assistent (of een daarmee gelijkgesteld diploma) of een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg (of een daarmee gelijkgesteld diploma)

 • Je slaagt voor de aanwervingsprocedure (interview)

 

Ben je kandidaat?

Bezorg je CV en je bachelordiploma uiterlijk 18 april 2024 door bij voorkeur online te solliciteren via werkeninbocholt.be ofwel via mail aan personeelsdienst@bocholt.be.

De aanwervingsvoorwaarden, het volledig functieprofiel en bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst – tel. 089-20 19 15 of via e-mail: ine.feyen@bocholt.be.

De selectiegesprekken zullen plaats vinden op 7 mei 2024 in de namiddag. Gelieve hier al rekening mee te houden in je agenda.