Diensthoofd Omgeving (Hamont-Achel)

Deze vacature is intussen verlopen. In ons vacature overzicht vind je alle openstaande vacatures op dit ogenblik. Zit er niets bij wat je aanspreekt? Vul je e-mailadres even toe en ontvang een mailtje zodra we een nieuwe vacature op de website plaatsen.

VACATURE DIENSTHOOFD OMGEVING

A1a-A3a - voltijds (38/38ste) - contractueel voor onbepaalde duur

Als diensthoofd Omgeving is de goede werking van de dienst je grootste verantwoordelijkheid. Je staat in voor de begeleiding van de medewerkers en stuurt ze in de juiste richting om de doelstellingen binnen het domein Omgeving te realiseren. Je coördineert bovendien projecten en opdrachten en voorziet de nodige opvolging. Die projecten kunnen gaan van milieu en duurzaamheid tot mobiliteit.


Jouw functie

 • Je geeft leiding aan de medewerkers binnen dienst Omgeving en voorziet de nodige coaching om de prestaties te verbeteren.
 • Je bent de schakel tussen de organisatie en dienst en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar beide kanten.
 • Je volgt de relevante wetgevingen op en geeft duidelijke richtlijnen aan de medewerkers.
 • Je fungeert als contactpersoon voor andere steden en gemeenten en zet je in voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 • Je begeleidt projecten en andere opdrachten in lijn met de werkzaamheden van de dienst en zorgt voor de nodige opvolging en evaluatie.
 • Je hecht waarde aan een goede dienstverlening en voorziet continu kwaliteits- en kwantiteitsbewaking.
 • Je denkt continu na over verbetervoorstellen en rapporteert naar het beleid.
 • Je neemt regelmatig deel aan werkoverleggen.


Jouw profiel

 • Je bent
  • ofwel in het bezit van een masterdiploma of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
  • ofwel bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs, gecombineerd met minimum 4 jaar aantoonbare en relevante ervaring;
  • ofwel een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs, gecombineerd met minimum 8 jaar relevante ervaring en mits het slagen voor een niveau - of capaciteitstest.
 • Je beschikt over de nodige kennis of je bent bereid door middel van bijscholing en ervaring de nodige kennis op te doen van ruimtelijke ordening, wetgeving op overheidsopdrachten, wetgeving rond openbare werken en grondgebied, …
 • Je kan problemen analyseren en met conflictsituaties omgaan.
 • Je bent klantvriendelijk en verzorgt een goede dienstverlening bij dossierbehandeling.
 • Je beschikt over goede plannings- en organisatorische vaardigheden.
 • Je kan goed samenwerken en bevordert samenwerking binnen het team.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent leergierig en bereid je bij te scholen.


Aanbod

 • Een bruto maandloon van minimum 3.714,32 euro en maximum 6.541,28 euro (relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking genomen worden).
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques van 6,50 euro, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen, fietsvergoeding, sociaal abonnement openbaar vervoer.
 • Een gunstig verlofstelsel (30-35 dagen voor een volledig jaar).
 • Mogelijkheid tot aansluiting bij het fietsleaseplan.


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef, een mondeling gesprek en een assessment.

De schriftelijke proef gaat door op 2 mei 2024, de mondelinge proef op 17 mei 2024. Houd dus zeker alvast rekening met die data.

Het specifieke tijdstip wordt op een later moment bekend gemaakt. De datum voor het assessment wordt op een later moment meegedeeld. Voor deze vacature wordt tevens ook een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd.

Meer info

Interesse?

Solliciteer voor 15 april 2024 via onderstaande digitale sollicitatieformulier. Je kandidatuur moet vergezeld zijn van je cv, motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister (algemeen model 595) en een kopie van het vereiste diploma. Zorg dat je zeker alle gevraagde documenten toevoegt. We aanvaarden enkel volledige kandidaturen die via de website ingediend worden.

De volledige functiebeschrijving vind je terug op www.hamont-achel.be. Met vragen kan je terecht bij de personeelsdienst via personeelsdienst@hamont-achel.be of op het nummer 011 51 06 23.