Co÷rdinator voor SVK Noord-Limburg

Het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg (SVK) heeft als missie om kwetsbare huurders te huisvesten door op de private verhuurmarkt binnen haar werkingsgebied panden te huren en deze onder te verhuren aan kandidaat-huurders. Het SVK ondersteunt haar huurders op verschillende vlakken, dit in samenwerking met diverse gespecialiseerde diensten en in overleg met sociale partners. Er wordt tevens een structurele integratie voorbereid die gericht is de vorming van één woonmaatschappij.

Functie

 • Je draagt de verantwoordelijkheid over het optimaal functioneren van de organisatie.
 • Je bent projectverantwoordelijke voor de verandering die de organisatie dient door te maken en bouwt mee aan duurzame samenwerkingsverbanden.
 • Je zorgt voor de verdere uitbouw van de organisatie voor sociale woningen en dit in nauw overleg met de raad van bestuur.
 • Je volgt het financieel beheer en de boekhouding op
 • Je bent verantwoordelijke voor het intern overleg, de interne communicatie en voor de coördinatie van het gegevensbeheer.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor lobbywerk ten behoeve van prospectie en projectrealisatie.
 • Je onderhoudt als vertegenwoordiger van de maatschappij nauwe contacten met de belangrijke actoren in de externe omgeving van de organisatie.

Jouw profiel

 • Je behaalde een universitair diploma (of gelijkgesteld) en kan terugblikken op minstens 5 jaren relevante ervaring.
 • Je bent een goede organisator en weet doelstellingen en prioriteiten te bepalen.
 • Je communiceert helder, overtuigend en diplomatisch.
 • Je toont en neemt initiatief en bent daadkrachtig.
 • Je denkt probleemoplossend en bent een sterke onderhandelaar.
 • Je houdt van uitdagingen, gaat voor resultaten en reageert flexibel op een veranderende omgeving.
 • Een people manager met ervaring of sterke interesse in huisvesting heeft een streepje voor.

Ons aanbod

 • Een voltijdse job van onbepaalde duur met brede verantwoordelijkheden in een ambitieuze en groeiende organisatie;
 • Verloning volgens competenties en ervaring, rekening houdend met de barema’s van de sector ( PC 319.01) met bijkomende extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer,  aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering en de voordelen van een gemeenschappelijke sociale dienst.
 • Flexibele werkuren in een filevrije omgeving (kantoor is gelegen te Pelt)

 

Interesse?

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie met CV, motivatiebrief en kopij van je diploma(‘s) tegen uiterlijk 10 maart 2021 digitaal naar het SVK Noord-Limburg t.a.v. Gwendolyn Sleurs (gwendolyn@welzijnsregio.be).

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of beperking.

De selectie start met een CV-screening. De kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de schriftelijke en mondelinge proeven, dewelke zullen doorgaan tijdens de maand maart 2021. Er zal tevens een assessment voorzien worden alvorens tot aanwerving wordt overgegaan, waarbij de indiensttreding wordt voorzien voor mei 2021.