Projectmanager informatieveiligheid en gegevensbescherming voor Welzijnsregio Noord-Limburg

Welzijnsregio Noord-Limburg is het samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse OCMW’s en gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt. Welzijnsregio Noord-Limburg werkt regionaal samen voor een sterk lokaal sociaal beleid, met aandacht en optimale kansen voor de meest kwetsbaren.

Welzijnsregio Noord-Limburg bouwt haar organisatie verder uit met een: 

 

PROJECTMANAGER

INFORMATIEVEILIGHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

 

Contractueel – voltijds – onbepaalde duur – niveau B1-B3

 

Functiebeschrijving

 

Als projectmanager informatieveiligheid en gegevensbescherming treed je op voor Welzijnsregio Noord-Limburg, de 8 participerende OCMW’s en gemeentebesturen, inclusief verwante organisaties zoals scholen, woonzorgcentra, de eerstelijnszone, … opdat deze voldoen aan o.a. de minimale veiligheidsnormen opgesteld door de KSZ en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Je staat in voor sensibilisering, begeleiding, advies en controle inzake het verzamelen, gebruiken en beheren van (persoons)gegevens. Dit zowel in de fysieke wereld als in de digitale, zowel de technische als menselijke aspecten. Je ondersteunt de partners en adviseert hen m.b.t. informatiebeheer, data ethiek, regulering en compliance, gegevensbescherming en informatieveiligheid.

Jouw takenpakket bestaat uit :

 • Je verleent adviezen en aanbevelingen over alle aspecten op het vlak van informatieveiligheid en Hierbij sta je in voor sensibilisering, ondersteun je het bestuur bij de implementatie van een informatieveiligheidsbeleid en begeleid je hen bij de toepassing van de geldende wetgeving
 • Samen met de lokale verantwoordelijke voer je controles uit m.b.t. informatieveiligheid.
 • Je zorgt voor de opmaak van wettelijk verplichte en bijhorende documenten en treft maatregelen ter bevordering van de informatieveiligheid.
  • a. opmaak van een veiligheidsplan met aandacht voor draagvlakcreatie, bewustwording, vorming, incidentmanagement, … alsook de coördinatie van uitvoering, bijsturing en controle ervan
 • Je verleent assistentie bij incidenten.
 • Je bent betrokken bij de opmaak van een verwerkingsregister voor het bestuur en een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/DPIA), alsook het nazicht en de controle op  verwerkingsovereenkomsten en behandeling van incidenten m.b.t. tot persoonsgegevens.
 • Je rapporteert bovenstaande verantwoordelijkheden aan management en beleid, zowel lokaal als overkoepelend.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie bij interne en externe audits.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteit (VTC).
 • Je organiseert vormingen en infosessies om medewerkers van de besturen te versterken in hun deskundigheid betreffende informatieveiligheid en -beheer.

Profiel

 • Professionele bachelor met basiskennis van en interesse in ICT
 • Kennis van het vakgebied en de wetgeving omtrent informatieveiligheid en privacy
 • Projecten over verschillende organisaties heen kunnen beheren
 • Synthetiserend vermogen en goede taalbeheersing om teksten en nota’s op te stellen en dossiers samen te stellen
 • Collega’s kunnen stimuleren en motiveren
 • Bereidheid tot permanente bijscholing
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen

Aanbod

Een boeiende en uitdagende voltijdse job in een dynamische, groeiende organisatie. Je krijgt bij ons de mogelijkheid om te groeien en je talenten te ontplooien.

 • Voltijds contract onbepaalde duur
 • Een salaris in niveau B1-B3, met een brutowedde die zich situeert tussen € 2.913,19 (0 jaar anciënniteit B1) en € 4.858,09 (23 jaar en meer anciënniteit B3). Voor de berekening van je salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en de privésector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit kan voor maximum 10 jaar meetellen. De openbare anciënniteit telt onbeperkt mee.
 • Je loon wordt aangevuld met vakantiegeld en
 • Je ontvangt maaltijdcheques en hebt de mogelijkheid om je aan te sluiten bij onze
 • We sparen mee voor jouw dubbel en dik verdiende pensioen (tweede pensioenpijler).
 • Je kan werken in de eigen regio, dichtbij huis.
 • Fietsvergoeding voor woon-werk verkeer
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Flexibele werkuren en een goede combinatie gezin-werk. Na een inwerkperiode is er mogelijkheid tot thuiswerk.
 • We vieren mee jouw leven. Bij belangrijke gebeurtenissen ontvang je niet enkel felicitaties, maar ook financiële ondersteuning door onze gemeenschappelijke sociale dienst. Zo ontvang je een premie bij de geboorte van je kind, een extra premie bij je pensioen, een cadeau bij bepaalde jubileumjaren,…
 • Opleidingsmogelijkheden, voor zowel het opdoen van kennis als competenties

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een professionele bachelor, bij voorkeur met kennis van en interesse in ICT
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen (schriftelijke en mondelinge proef).

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV naar personeel@welzijnsregio.be. Voeg een kopie van je diploma toe aan de sollicitatie.

Solliciteren kan tot uiterlijk 16 juni 2023.

Een uitgebreid functieprofiel vind je terug op onze website. Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij Evelyne Anciaux – tel. 0477 34 77 05 of evelyne.anciaux@welzijnsregio.be