Eerstelijnspsycholoog en een Gezinscoach voor het samenwerkingsproject Jeugdhulp: Gezin Centraal Noord-Limburg

‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ is een nieuw en innovatief samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband bundelt alle voorzieningen die in Noord-Limburg een aanbod realiseren samen met de lokale besturen, netwerken en andere initiatieven die diensten en zorg aanbieden aan kinderen, jongeren en/of hun gezinnen.

Dit nieuwe samenwerkingsverband engageert zich om de jeugdhulp meer toegankelijk te maken voor en af te stemmen op gezinnen met kinderen en jongeren.

Samen gaan we voor 1 gezin – 1 plan waarbij we het gezin en de jongeren centraal stellen. Het gezin/jongere staat aan het roer van zijn hulpverleningstraject.

Het gezin/jongere bepaalt de hulp, het samenwerkingsverband Gezin Centraal ondersteunt hen waar het nodig en wenselijk is. ‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ zet in op de sterktes van het gezin/jongere en hun netwerk en werkt samen aan een ‘traject op maat‘. Het gezinsplan helpt het gezin/jongere en zijn netwerk een breed antwoord te bieden op hun noden.

Het team van ‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ bestaat uit generalisten en specialisten die samen met de gezinnen met kinderen en jongeren en hun netwerk deze maattrajecten sterk en soms aanklampend in handen nemen.

Regioteam Gezin Centraal Noord-Limburg

Om onze doelstellingen waar te maken hebben we een gedreven team nodig.

Voor de samenstelling van dit team zijn er momenteel vacatures voor:

Heb je interesse ?

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij ons samenwerkingsverband Gezin Centraal Noord-Limburg dan verwachten wij jouw brief met motivatie ten laatste tegen 1 februari 2019 gericht aan Dhr. Berx op het emailadres guido.berx@pietersimenon.be

De selecties zullen plaats vinden op 20 en 21 februari 2019

Meer informatie kan je opvragen bij Dhr. Berx op het emailadres guido.berx@pietersimenon.be  of op het infomoment 'RTJ-parlé' op 10 januari 2019 om 19.00 uur in Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth te Wijchmaal-Peer.