Deskundige riolering en wegenbouw voor Stad Lommel

Deskundige riolering en wegenbouw (voltijds, contractueel onbepaalde duur, B1-B3) (m-v-x) met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar.
De deskundige riolering en wegenbouw staat in voor de technische en administratieve opvolging van wegenbouw- en rioleringsdossiers in ontwerpfase en uitvoeringsfase. Dit voor diverse projecten met het oog op uitbreiding, renovatie of herinrichting van het openbaar domein, met name straten, pleinen, parken, wandel-, fietspaden,...

Je bent in het bezit van een bachelor diploma met een technische achtergrond. Wij bieden een marktconform salaris volgens salarisschaal B1-B3 ( bruto startwedde 0 jaar anciënniteit : € 2460,78 - bruto wedde 10 jaar anciënniteit: € 2816,39) dat verder wordt aangevuld met extralegale voordelen : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding compensatieverlof voor gemaakte overuren en 2de pensioenpijler. Geldelijke anciënniteit wordt voor maximum 10 jaar in aanmerking genomen indien het functierelevante beroepservaring betreft.

De selectie zal bestaan uit preselectie op basis van diploma’s die aansluiten bij het gewenste profiel, een schriftelijke- en een mondelinge proef. Om te slagen dient de kandidaat op elke proef 50% van de punten te behalen en in het totaal 60% (schriftelijk en mondeling samen). 

Meer info op www.lommel.be. Je kan solliciteren via de website www.lommel.be t.e.m. 29.02.2020.