Deskundige duurzaamheid en deskundige vastgoed en ruimtelijke projecten voor gemeente Bocholt

Deze vacature is intussen verlopen. In ons vacature overzicht vind je alle openstaande vacatures op dit ogenblik. Zit er niets bij wat je aanspreekt? Vul je e-mailadres even toe en ontvang een mailtje zodra we een nieuwe vacature op de website plaatsen.

Werken bij het lokaal bestuur Bocholt, dat is iedere dag een boeiende en gevarieerde job waarbij je ten dienste kan staan van anderen. Dat is deel uitmaken van een gedreven team van toffe collega’s met aandacht voor een goede balans tussen werk en privé en waar je jezelf kan blijven ontwikkelen.

Gemeentebestuur Bocholt is op zoek naar een:

 

DESKUNDIGE DUURZAAMHEID

Contractueel – voltijds – B-niveau – salarisschaal B1-B3

 

Functie:

Duurzaamheid vormt de rode draad in een toekomstbestendige totaalvisie en -ontwikkeling van onze gemeente en haakt in op o.a. het milieu, het klimaat, de economie en het dagdagelijkse leven van alle inwoners. De deskundige duurzaamheid is verantwoordelijk voor het voorbereiden, adviseren, uitvoeren en evalueren van het beleid rond duurzame ontwikkeling(en) binnen de gemeente Bocholt. De deskundige duurzaamheid is de spilfiguur om een duurzaam lokaal beleid vorm te geven en uit te rollen. Tevens heeft de deskundige duurzaamheid een ondersteunende en assisterende rol in het milieubeleid.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je ziet toe op de geïntegreerde aanpak van het lokaal duurzaamheidsbeleid, rekening houdend met het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030, het gemeentelijk Klimaatactieplan 2030 en het Lokaal Energie- en Klimaatpact
 • Je werkt mee aan de vormgeving en uitvoering van het duurzaamheidsbeleidsplan en ziet erop toe dat relevante actieplannen ontwikkeld worden voor de actuele duurzaamheidsthema’s
 • Je waakt erover dat er een maximale afstemming is tussen het duurzaamheidsbeleid en de andere beleidsplanningsprocessen (zoals m.b.t. op ruimtelijke ordening, mobiliteit, …) en beveelt geïntegreerde acties aan
 • Je volgt actief ontwikkelingen in klimaat- en duurzaamheidsthema’s op en streeft er naar deze te integreren in een toekomstbestendige totaalvisie, beleidsvorming en relevante projecten, …
 • Je staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van een actieplan rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) met als doel deze duurzaamheidsdoelstellingen te vertalen in concrete acties voor de organisatie
 • Je staat in voor de administratieve opvolging en sensibilisatie van het gemeentelijk duurzaamheids- en klimaatbeleid
 • Je biedt ondersteuning aan de deskundige milieu en deskundige wonen en staat in voor de opvolging van de lopende projecten en/of opdrachten bij hun afwezigheid

Jouw profiel?

 • Je bent een dynamische teamspeler met zin voor verantwoordelijkheid en initiatief
 • Je werkt zelfstandig en oplossingsgericht, met oog voor kwaliteit en resultaat
 • Je denkt en werkt gestructureerd en je bewaakt steeds de voortgang en de deadlines in je taken en projecten
 • Je hebt zin voor innovatie en bent in staat om (probleem)situaties en ontwikkelingen met een vernieuwende blik te benaderen
 • Je denkt proactief mee en geeft gericht advies in het kader van beleidsvorming en visieontwikkeling
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) en vind je weg in een uitgebreid professioneel netwerk en neemt daarbij een klantgerichte houding aan.

 

Voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld
 • Indien je niet in het bezit bent van het vereiste diploma beschik je over minstens 1 jaar ervaring in een vakgebied gerelateerd aan duurzaamheid en/of milieu en slaag je in een niveau- of capaciteitstest voorafgaand aan de selectieprocedure
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen (schriftelijke proef en gestructureerd selectiegesprek).
 • Je dient eveneens een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

 

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een functie met verantwoordelijkheden en uitdagingen, waarbij je ten dienste staat van de lokale gemeenschap
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden en mooie kansen om initiatief te nemen en projecten uit te werken
 • Bezoldiging conform salarisschaal B1-B3 met een bruto maandsalaris tussen € 2.716,82 en € 4.577,76. Relevante werkervaring kan maximaal in aanmerking genomen worden voor de berekening van de anciënniteit
 • Flexibele werkuren en een gunstige verlofregeling - tussen 30 en 35 dagen (afhankelijk van je leeftijd)
 • Fietsvergoeding van € 0,25 /km en terugbetaling abonnement openbaar vervoer naar het werk van de meest voordelig formule aan 100%
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Verzekering gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte
 • 2e pensioenpijler
 • Sociaal tarief kinderopvang

 

Kandidatuurstelling:

Heb je een passie voor duurzaamheid en milieu? Word je gedreven door het behalen van doelstellingen en kijk je daarbij met een vernieuwende blik naar de omgeving rondom jou?

Kriebelt het bij jou om mee bij te dragen aan de duurzame uitbouw van onze warme gemeente? Dan zijn wij op zoek naar JOU!

 

Bezorg ons dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 16 juni 2022 (vóór 24u00) door bij voorkeur online te solliciteren via werkeninbocholt.be of via mail aan Ine.feyen@bocholt.be. Voeg indien van toepassing ook je diploma toe aan je kandidatuurstelling.

 

 

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terug vinden in de aanwervingsbrochure. Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst – tel. 089-20 19 15 of via e-mail: ine.feyen@bocholt.be.

Er wordt voor deze functie tevens een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

 

DESKUNDIGE VASTGOED EN RUIMTELIJKE PROJECTEN (M/V)

Contractueel – voltijds – B-niveau – salarisschaal B1-B3

 

Functie:


De deskundige vastgoed en ruimtelijke projecten staat onder meer in voor een dynamisch beheer van de zakelijke rechten van het gemeentelijk patrimonium. Dit behelst onder meer de opvolging en coördinatie van de verwerving en/of verkoop van gronden en gebouwen in opdracht van het lokaal bestuur.

De deskundige vastgoed en ruimtelijke projecten staat eveneens in voor het opstellen en opvolgen van zakelijke rechten zoals concessie-, huur-, erfpacht-, opstal- en gebruiksovereenkomsten. Daarnaast  staat hij ook  in voor de opvolging van onteigeningsprocedures, inclusief onteigeningen in het kader van rooilijnplannen.

De deskundige vastgoed en ruimtelijke projecten staat verder in voor een kwaliteitsvolle voorbereiding en opvolging van projecten inzake ruimtelijke planning (structuurplannen, RUPs, beleidsvoorbereidende planologische studies, …) .

 

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je beheert de grondverhandelingen onder leiding van het diensthoofd omgeving
 • Je staat in voor het opstellen en opvolgen van zakelijke rechten zoals pacht-, concessie-, huur-, en gebruiksovereenkomsten, en erfpacht- en opstalovereenkomsten
 • Je staat in voor het voeren van onderhandelingen in het kader van zakelijke rechten
 • Je staat in voor het nazicht van notariële akten
 • Je legt en onderhoudt contacten met notarissen, landmeters, schatters, advocaten en syndici
 • Je staat in voor het opstellen van diverse overeenkomsten m.b.t. het gemeentelijk onroerend patrimonium
 • Je staat in voor agendering van dossiers op de bestuursorganen
 • Je staat in voor het uitwerken en coördineren van projecten omtrent ruimtelijke thema’s
 • Je rapporteert over de ruimtelijke projecten aan de beleidsorganen en het managementteam

Jouw profiel?

 • Je bent een dynamische teamspeler met zin voor verantwoordelijkheid en initiatief
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands
 • Je denkt en werkt gestructureerd en je bewaakt steeds de voortgang en de deadlines in je taken en projecten
 • Je werkt zelfstandig en oplossingsgericht, met oog voor kwaliteit en resultaat  
 • Je bent integer, klantgericht en onderhoudt een uitgebreid netwerk van professionele contacten.

Voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of daarmee gelijkgesteld
 • Indien je niet in het bezit bent van het vereiste diploma beschik je over minstens 3 jaar ervaring in de vastgoedsector en/of de dienst omgeving en/of rechtspraktijk en slaag je voor een niveau- of capaciteitstest voorafgaand aan de selectieprocedure
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen (schriftelijke proef en gestructureerd selectiegesprek).
 • Je dient eveneens een online persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een functie met verantwoordelijkheid en uitdagingen, waarbij je ten dienste staat van de lokale gemeenschap
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden en mooie kansen om initiatief te nemen en projecten uit te werken
 • Bezoldiging conform salarisschaal B1-B3 met een bruto maandsalaris tussen € 2.716,82 en € 4.577,76. Relevante werkervaring kan maximaal in aanmerking genomen worden voor de berekening van de anciënniteit
 • Flexibele werkuren en een gunstige verlofregeling - tussen 30 en 35 dagen (afhankelijk van je leeftijd)
 • Fietsvergoeding van € 0,25 /km en terugbetaling abonnement openbaar vervoer naar het werk van de meest voordelig formule aan 100%
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Verzekering gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte
 • 2e pensioenpijler
 • Sociaal tarief kinderopvang

 

Kandidatuurstelling:

Word jij geboeid door vastgoed, de wettelijke omkadering en de bijhorende administratie en zie jij een uitdaging in het uitwerken van ruimtelijke projecten? Ben je een verantwoordelijke, nauwgezette teamspeler die zelfstandig kan werken?

Kriebelt het bij jou om mee bij te dragen aan de uitbouw van onze warme gemeente? Dan zijn wij op zoek naar JOU!

 

Bezorg ons dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 16 juni 2022 (vóór 24u00) door bij voorkeur online te solliciteren via werkeninbocholt.be of via mail aan Ine.feyen@bocholt.be. Voeg indien van toepassing ook je diploma toe aan je kandidatuurstelling.

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terug vinden in de aanwervingsbrochure. Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst – tel. 089-20 19 15 of via e-mail: ine.feyen@bocholt.be.

Er wordt voor deze functie tevens een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.