Clusterhoofd Welzijn en clusterhoofd Ruimte voor gemeente Bocholt

Werken bij het lokaal bestuur Bocholt, dat is iedere dag een boeiende en gevarieerde job waarbij je ten dienste kan staan van anderen. Dat is deel uitmaken van een gedreven team van toffe collega’s, met aandacht voor een goede balans tussen werk en privé en waar je jezelf kan blijven ontwikkelen.

Met het oog op versterking van haar organisatie, zoekt OCMW Bocholt een

 • Clusterhoofd Welzijn
 • Clusterhoofd Ruimte

CLUSTERHOOFD WELZIJN (M/V) - Statutair – voltijds - A-niveau – salarisschaal A1a-A3a

Functie:

De cluster Welzijn staat in voor het ontwikkelen en implementeren van een geïntegreerd lokaal sociaal- en welzijnsbeleid binnen het eengemaakte bestuur mede door een proactieve en preventieve aanpak, met bijzondere aandacht voor de brugfunctie met de Dienst Burgerzaken. Dit impliceert o.m. het organiseren van een laagdrempelig en toegankelijk onthaal bij het OCMW en het waarborgen van een klantgerichte, efficiënte, kwalitatieve en empowerende hulpverlening.

 

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je leidt en ondersteunt de cluster welzijn met de subclusters Individuele hulpverlening (diensten Onthaal, Hulpverlening 65- en 65+) en Sociale Dienstverlening (diensten Huis van het Kind, Ontmoetingen (inloophuis) en Welzijnsraden)
 • Je adviseert het beleid over strategische keuzes die betrekking hebben op jouw cluster
 • Je staat in voor een correcte voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beheers- en beleidscyclus
 • Je staat in voor de coördinatie, planning, organisatie, aansturing en opvolging van de cluster en bepaalt de concrete opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers
 • Je geeft direct of indirect leiding aan alle medewerkers van de cluster, je ondersteunt hen bij de uitbouw van hun dienstverlening en stimuleert samenwerkingsverbanden conform de organisatievisie
 • Je bent zowel intern als extern het uithangbord van de cluster met een grote impact op de burger en de interne organisatie
 • Je staat in voor het personeelsbeleid van de cluster in overleg met de dienst personeel en organisatie
 • Je bent lid van het managementteam en draagt hier actief bij tot het besturen van de gehele organisatie

 

Jouw profiel?

 • Je kan een visie ontwikkelen en vertalen in concrete projecten en acties
 • Je bent sterk in het analyseren van complexe dossiers en geven van onderbouwd advies
 • Je hebt innovatieve ideeën die constructief bijdragen tot het oplossen van problemen
 • Je bent diplomatisch en hebt zin voor verantwoordelijkheid
 • Je communiceert duidelijk en doelgericht
 • Je denkt en werkt georganiseerd en je bewaart steeds het overzicht in een complexiteit van werkzaamheden
 • Je beschikt over coachend-leidinggevende vaardigheden en weet met je enthousiaste aanpak mensen, diensten en externe partners te ondersteunen, te inspireren, te motiveren en te verbinden
 • Je hebt een sterk empathisch vermogen

Aanbod

 • Een voltijdse functie in statutair dienstverband
 • Een verantwoordelijke functie met veel uitdagingen, waarbij je ten dienste staat van de lokale gemeenschap
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om initiatief te nemen en mee te werken aan mooie projecten
 • Bezoldiging conform salarisschaal A1a-A3a met een bruto maandsalaris tussen € 3.364,17 en € 5.920,02. Relevante werkervaring kan maximaal in aanmerking genomen worden voor de berekening van de anciënniteit
 • Glijdende werkuren en een gunstige verlofregeling - tussen 30 en 35 dagen (afhankelijk van je leeftijd)
 • Fietsvergoeding van € 0,25 /km en terugbetaling abonnement openbaar vervoer naar het werk van de meest voordelig formule aan 100%
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Sociaal tarief kinderopvang

Voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld
 • Indien je niet in het bezit bent van het vereiste diploma heb je minstens 3 jaar managementervaring en slaag in een niveau- of capaciteitstest voorafgaand aan de selectieprocedure
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen (thuisopdracht, assessment en gestructureerd interview).

Kandidatuurstelling:

Word jij begeesterd door visie, strategie en organisatieontwikkeling? Staat jouw energie op scherp bij het uitwerken van projecten en het optimaliseren van processen?  Wil jij ook bijdragen aan de uitbouw van onze warme gemeente?

Bezorg ons dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 3 mei 2022 (vóór 24u00) door bij voorkeur online te solliciteren via werkeninbocholt.be of via mail aan Ine.feyen@bocholt.be . Voeg indien van toepassing ook je diploma toe aan je kandidatuurstelling.

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terug vinden in de aanwervingsbrochure. Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst – tel. 089-20 19 15 of via e-mail: ine.feyen@bocholt.be.

Er wordt voor deze functie tevens een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.

 

CLUSTERHOOFD RUIMTE (M/V) - Statutair – voltijds - A-niveau – salarisschaal A1a-A3a

Functie:

De cluster Ruimte staat in voor het ontwikkelen en implementeren van een toekomstbestendige ruimtelijke totaalvisie met aandacht voor een integrale aanpak van de mobiliteit, het behandelen van omgevingsvergunningen, de ontwikkeling van een klimaatactieplan, het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium en het wegennet en het aanbieden van een groene, aantrekkelijke en klimaat-robuuste openbare ruimte. 

 

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je leidt en ondersteunt de cluster ruimte met de diensten projecten openbaar domein, omgeving en technische dienst en bent de verbindende factor tussen de andere clusters
 • Je adviseert het beleid over strategische keuzes die betrekking hebben op jouw cluster
 • Je staat in voor een correcte voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de beheers- en beleidscyclus
 • Je staat in voor de coördinatie, planning, organisatie, aansturing en opvolging van de cluster en bepaalt de concrete opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers
 • Je geeft direct of indirect leiding aan alle medewerkers van de cluster, je ondersteunt hen bij de uitbouw van hun dienstverlening en stimuleert samenwerkingsverbanden conform de organisatievisie
 • Je bent zowel intern als extern het uithangbord van de cluster met een grote impact op de burger en de interne organisatie
 • Je staat in voor het personeelsbeleid van de cluster in overleg met de dienst personeel en organisatie
 • Je bent lid van het managementteam en draagt hier actief bij tot het besturen van de gehele organisatie

 

Jouw profiel?

 • Je kan een visie ontwikkelen en vertalen in concrete projecten en acties
 • Je bent sterk in het analyseren van complexe dossiers en geven van onderbouwd advies
 • Je hebt innovatieve ideeën die constructief bijdragen tot het oplossen van problemen
 • Je bent diplomatisch en hebt zin voor verantwoordelijkheid
 • Je communiceert duidelijk en doelgericht
 • Je denkt en werkt georganiseerd en je bewaart steeds het overzicht in een complexiteit van werkzaamheden
 • Je beschikt over coachend-leidinggevende vaardigheden en weet met je enthousiaste aanpak mensen, diensten en externe partners te ondersteunen, te inspireren, te motiveren en te verbinden
 • Je hebt een sterk empathisch vermogen

Aanbod

 • Een voltijdse functie in statutair dienstverband
 • Een verantwoordelijke functie met veel uitdagingen, waarbij je ten dienste staat van de lokale gemeenschap
 • Ruime ontwikkelingsmogelijkheden en kansen om initiatief te nemen en mee te werken aan mooie projecten
 • Bezoldiging conform salarisschaal A1a-A3a met een bruto maandsalaris tussen € 3.364,17 en € 5.920,02. Relevante werkervaring kan maximaal in aanmerking genomen worden voor de berekening van de anciënniteit
 • Glijdende werkuren en een gunstige verlofregeling - tussen 30 en 35 dagen (afhankelijk van je leeftijd)
 • Fietsvergoeding van € 0,25 /km en terugbetaling abonnement openbaar vervoer naar het werk van de meest voordelig formule aan 100%
 • Hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Sociaal tarief kinderopvang

Voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld
 • Indien je niet in het bezit bent van het vereiste diploma heb je minstens 3 jaar managementervaring en slaag in een niveau- of capaciteitstest voorafgaand aan de selectieprocedure
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen (thuisopdracht, assessment en gestructureerd interview).

Kandidatuurstelling:

Word jij begeesterd door visie, strategie en organisatieontwikkeling? Staat jouw energie op scherp bij het uitwerken van projecten en het optimaliseren van processen?  Wil jij ook bijdragen aan de uitbouw van onze warme gemeente?

Bezorg ons dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 3 mei 2022 (vóór 24u00) door bij voorkeur online te solliciteren via werkeninbocholt.be of via mail aan Ine.feyen@bocholt.be . Voeg indien van toepassing ook je diploma toe aan je kandidatuurstelling.

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terug vinden in de aanwervingsbrochure. Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Personeelsdienst – tel. 089-20 19 15 of via e-mail: ine.feyen@bocholt.be.

Er wordt voor deze functie tevens een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar.