Jaarverslagen / Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

Dit jaarverslag geeft het overzicht van de werking van Welzijnsregio Noord-Limburg voor het jaar 2012, het laatste jaar van de legislatuur 2007-2012. Intussen zijn begin 2013 de nieuwe besturen in de OCMW's samengesteld en kreeg ook Welzijnsregio zijn nieuw bestuur.

Een opvallende wijziging is dat Willy Mertens afscheid nam van het lokale OCMW en er hierdoor ook een einde kwam aan zijn jarenlange voorzitterschap van Welzijnsregio Noord-Limburg. Willy was van bij de opstart in 2000 voorzitter van de OCMW-vereniging. Samen met de collega's voorzitters en de secretarissen heeft hij van in het eerste uur mee vorm gegeven aan deze vernieuwende organisatie.

Bij zijn afscheid op de Algemene Vergadering van 5 februari 2013 blikte hij zelf als volgt terug op deze bestuursperiode: “In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat we samen in de loop van de voorbije 15 jaren een mooi project hebben gerealiseerd met in totaal een 150-tal medewerkers die professioneel en deskundig op een aantal terreinen de lokale OCMW-dienstverlening aanvullen. Dit is een instrument waar onze OCMW's samen aan hebben gewerkt en waarover zij nu ook kunnen beschikken. Als deelnemer vanaf het eerste moment kan ik meegeven dat dit succesverhaal maar is kunnen ontstaan doordat vooral krachten als solidariteit, engagement en wederzijds respect zijn ingebracht. Dit werd gedaan door zowel bestuursleden als personeelsleden en zowel bij de OCMW's als bij Welzijnsregio”.

Willy Mertens nodigde de nieuwe bestuurders en alle medewerkers uit om met veel bezieling en dynamiek deze ingeslagen weg van samenwerking voort te zetten.

Als nieuwe voorzitter van Welzijnsregio wil ik mij ten volle aansluiten bij deze oproep. Ongetwijfeld staan onze OCMW's voor grote uitdagingen in de volgende bestuursperiode, maar ik ben ervan overtuigd dat wij samen sterker staan om deze op te nemen.

Er is de financiële en economische crisis die zijn weerslag heeft op het welzijn van onze inwoners. In Limburg worden we hier nog eens extra mee geconfronteerd met de sluiting van Ford. Er is de reorganisatie van onze lokale besturen met meer samenwerking tussen gemeente en OCMW. Er is de oproep van provincie en Vlaanderen om meer samen te werken. Samen te werken over de gemeentegrenzen heen, maar ook samen te werken met andere partners, waarbij van het lokale bestuur verwacht wordt de regierol op te nemen.

We kunnen dan alleen maar blij zijn en vaststellen dat wij in Noord-Limburg met Welzijnsregio al een eind vooruit zijn. En dat wij de volgende jaren al kunnen oogsten van de investering die onze OCMW's eerder hebben gedaan.

Lydie Jacobs

Voorzitter

Download het jaarverslag 2012 (PDF formaat).

Naar de vorige jaarverslagen