Jaarverslagen / Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2006

Dit jaarverslag rapporteert over de werking van Welzijnsregio Noord-Limburg in het voorbije jaar 2006. Ondanks het feit dat het nog een relatief jonge vereniging betreft, wordt de weergave van de jaarcijfers en de werking al bijna routine. Terugkerende vaststelling is de constante groei van de geboden dienstverlening, met een regelmatige aangroei van het aantal personeelsleden.

Niettegenstaande het door iedereen ondervonden succes van de vereniging, zijn dit twee belangrijke punten waarop de Raad van Beheer alert heeft gereageerd.

Er moet over gewaakt dat routine, de sleur en de druk van de dagdagelijkse werking de kwaliteit niet bedreigt. Anderzijds moet de organisatie voldoende gewapend zijn om de groeiende vraag en personeelsdruk te kunnen opvangen.

Vandaar dat de Raad van Beheer in de tweede helft van het jaar een analyse heeft laten maken van werking en structuur van Welzijnsregio Noord-Limburg. De werking zoals die momenteel wordt georganiseerd, werd getoetst aan de oorspronkelijke taakstelling van de stichtende OCMW’s en vooral aan de verwachtingen zoals zij die hebben voor de toekomst. Het is aan de nieuwe Raad van Beheer om op basis van deze audit conclusies te trekken en stappen naar verbetering te zetten.

Het strekt de leden van de voorbije Raad van Beheer tot eer dat zij voldoende zelfkritiek aan de dag legden en deze analyse hebben voorbereid. Het waren deze vertegenwoordigers van de OCMW’s die in 2000 de OCMW Vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg formeel hebben opgericht. Vanaf 2002 werd Welzijnsregio ook effectief op gang getrokken met het samenbrengen van de personeelsleden in één structuur. Geen gemakkelijke opdracht, die tegelijkertijd werd uitgevoerd met de eerste groeibeweging door de forse uitbreiding van de nog jonge regionale dienst voor Gezinszorg.

Inmiddels bleef de Raad van Beheer niet bij de pakken zitten en werd de voorbereiding getroffen voor de oprichting van een vijfde en nieuwe dienst, het Sociaal Verhuurkantoor.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door de constructieve samenwerking die in de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Beheer werd opgebouwd. Voor een aantal van de beheer-raadsleden is het mandaat op 31 december 2006 beëindigd. Voor anderen is het mandaat hernieuwd en zij zullen mee de stappen kunnen uitzetten in de verdere uitbouw van de vereniging.

Download het jaarverslag 2006 (PDF formaat, 556 KB).

Naar de vorige jaarverslagen