Jaarverslagen / Jaarverslag 2003

Jaarverslag 2003

Bij de oprichting van de Welzijnsregio Noord-Limburg werd in de statuten een tweeledige opdracht voor deze vereniging vastgelegd:

  • de samenwerking tussen de deelnemende OCMW’s bevorderen door op te treden als overlegorgaan en de OCMW’s te ondersteunen bij studie- en planningsactiviteiten;
  • het organiseren van bepaalde gemeenschappelijke diensten zoals rechtshulp, schuldbemiddeling, tewerkstelling en opleiding en gezinszorg.

In 2003 trad onze coördinator Guido Vrolix in dienst, waardoor er eindelijk voltijds en uitsluitend gewerkt kon worden aan de praktische dagdagelijkse organisatie en sturing van de diensten. Door de snelle groei van met name de dienst gezinszorg, het wisselende personeelsbestand en het harmoniseren van een aantal regelingen is in 2003 het merendeel van de inspanningen van onze coördinator ook terecht gegaan naar het greep krijgen op deze dynamische organisatie.

De diensten rechtshulp, schuldbemiddeling en tewerkstelling en opleiding functioneerden al voor de oprichting van de Welzijnsregio als weliswaar centraal georganiseerde maar in de praktijk gedecentraliseerde dienstverleningen over de regio. Formeel kan gesteld worden dat feitelijk alleen het werkgeverschap overgedragen werd naar de Welzijnsregio. Toch toont de dagelijkse werking aan dat met de overdracht van deze initiatieven naar de Welzijnsregio er ook inhoudelijk sterker samengewerkt wordt. Dat dit lukt is vooral te danken aan de wil, de inzet en het engagement van de betrokken medewerkers alsook de effectieve ondersteuning vanuit de sociale diensten van de participerende OCMW’s.

De dienst gezinszorg was de meest bewerkelijke dienst binnen de Welzijnsregio. Niet enkel het werkgeverschap over de verzorgenden van verschillende OCMW’s moest overgedragen worden, maar ook de gehele organisatie moest gecentraliseerd worden naar het niveau van de Welzijnsregio. Dit betekende zowel voor onze medewerkers, maar ook voor onze cliënten/gebruikers een hele verandering en aanpassing. Tegelijkertijd moesten er nieuwe maatschappelijk werkers in dienst genomen worden om de dagelijkse werking van deze dienst te gaan verzekeren terwijl intussen de continuïteit nog vanuit de OCMW’s geboden werd. Ook hier konden wij enkel slagen door de inzet en het engagement van de medewerkers van de Welzijnsregio en van de deelnemende OCMW’s.

Waar 2003 dus vooral het jaar was van de organisatie, hopen we in 2004 al de eerste vruchten te plukken van deze samenwerking. Dit moet in de eerste plaats tot uiting komen in de kwaliteit van dienstverlening aan de deelnemende OCMW’s en vooral aan hun cliënten. Het meest en direct voelbaar zal dit zijn bij de dienst gezinszorg. Omwille van de samenvoeging van afzonderlijke gezinszorgdiensten, werd de Welzijnsregio door het Vlaamse Ministerie van Welzijn gehonoreerd met een verdubbeling van het aantal gesubsidieerde uren.

In 2003 werd de lang voorbereide samenwerking geconcretiseerd in praktische organisatie. Bij het einde van het jaar werd dit meer dan symbolisch gestalte gegeven met de verhuis naar de nieuwe lokalen in de Kerkstraat 1, die door de gemeente Neerpelt ter beschikking worden gesteld. Het is nu aan het bestuur en de medewerkers om aan te tonen dat deze organisatie ook de gestelde uitdagingen aankan.

Download het jaarverslag 2003 (PDF formaat, 292 KB).

Naar de vorige jaarverslagen