Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 16 januari 2020.

Fiscaal voordeel wijk-werken

Welzijnsregio is organisator van het wijk-werken in Noord-Limburg. 14 januari kregen we bericht van VDAB dat het belastingsvoordeel van de wijk-werkcheques vermindert van 30% naar 20%, conform de dienstencheques, en dit vanaf 1/1/2020. 

De Vlaamse Regering besliste om vanaf 1/1/2020 het belastingsvoordeel van wijk-werkcheques te verlagen van 30% naar 20%.

Dit wil zeggen dat:

  • voor de cheques aangekocht in het jaar 2019 (aanslagjaar 2020) het belastingsvoordeel nog steeds 30 % is. De gebruikers zullen in 2020 een fiscaal attest ontvangen waarop nog steeds het tarief van 30 % gehanteerd zal worden (AJ 2020 - IJ 2019)
  • voor de cheques aangekocht vanaf 01.01.2020 (aanslagjaar 2021) het belastingsvoordeel van 20 % zal gelden. De gebruikers zullen in 2021 een fiscaal attest ontvangen waarop het tarief van 20 % van toepassing zal zijn (AJ 2021 - IJ 2020)

Gezien wij als organisator zelf pas deze week op de hoogte werden gesteld van deze beslissing, waren wij niet in de mogelijkheid om deze informatie eerder naar de gebruikers en partners te communiceren. Elke gebruiker zal deze week of begin volgende week met een schrijven persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de verandering. 

Bij vragen of onduidelijkheden kunnen gebruikers altijd contact opnemen met de wijk-werkbemiddelaar van hun gemeente

Heb je als OCMW hier zelf vragen over? Neem contact met Stéphanie Bawin