Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 5 oktober 2018.

Cachet deelt ervaringen van Jongeren uit de Jeugdzorg

‘Als iets ons raakt, dan willen we dit delen. Dan willen we erover spreken en dan willen we ons engageren om met de bekomen inzichten ook iets te doen’, klonk de verwelkoming van Mario Winters namens de verzamelde Noord-Limburgse OCMW’s .

Dit was meteen de essentie van het vormingsmoment dat deze OCMW’s met Welzijnsregio organiseerden om de ervaringen van de jongeren uit de jeugdzorg te delen met hulpverleners.

Een honderdtal hulpverleners uit vijfentwintig verschillende organisaties waren aanwezig. Uit organisaties die in Noord-Limburg actief zijn binnen het brede werkveld van zorg en welzijn gericht op jongeren en jongvolwassenen.

Cachet

‘Cachet’ heeft een dubbele betekenis, zo verduidelijkte Kris Clijsters namens de gelijknamige organisatie van jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening. Enerzijds de betekenis van het stempeltje dat je voor je leven meekrijgt, anderzijds staat cachet ook voor een positief zelfbeeld dat fierheid uitstraalt.

Het is precies voor deze laatste invulling dat vzw Cachet appelleert aan beleid en jeugdhulp. Om jongeren in hun ontwikkeling te ondersteunen en hen alle groeikansen te geven om vooral zichzelf te worden.

Inspiratie

En vanuit diverse voorbeelden, geïllustreerd met levendige getuigenissen wisten de aanwezige jongeren van Cachet te raken en te overtuigen.

Zo uit hun jonge leven gegrepen: het zoeken van woning, zich installeren en een beetje thuisvoelen, de garantie van een inkomen met als het nodig is een leefloon, hulp bij het studeren, het vinden van een job, een luisterend oor en een helpende hand voor wanneer het allemaal wat veel is voor iemand die er alleen voorstaat op de drempel van de volwassenheid….

Treffende voorbeelden hoe het zou mogen zijn, maar helaas ook hoe dromen gefnuikt worden door een vaak anders georiënteerde hulpverlening: afstandelijk, bureaucratisch, controlerend, (ver)oordelend…

Gelukkig ook telkens aangevuld met positieve voorbeelden, met getuigenissen uit de Jeugdhulp met vzw De Aanzet en het OCMW van Mechelen. Beide organisaties zijn met de inspiratie van de jongeren aan de slag gegaan om zo tot een andere aanpak te komen: pro-actief, ondersteunend, coachend…

Heel dit proces werd gebundeld in het project ‘Sur ma Route, Samen op zoek naar een beter parcours van jeugdhulp naar zelfstandigheid’. De jongeren trekken ermee door Vlaanderen om deze ervaringen te delen. De neerslag van dit waardevolle project kan je lezen op hun website.

Praktische handvaten

In de publicatie en op het vormingsmoment worden heel wat praktische handvaten meegegeven waarmee hulpverleners verder kunnen.

Wat wij vooral hoorden was dat hulpverleners zich moeten inleven, betrokken moeten zijn, pro-actief voor de rechten van de jongeren opkomen. Uiteraard blijven er de regels en voorwaarden, zijn er rechten en plichten. Maar het gaat vooral over de manier waarop.

Ook voor onze OCMW’s zijn jongeren en jongvolwassenen meer en meer een belangrijk doelpubliek. Rechtstreeks in een eigen begeleidingstraject of onrechtstreeks als jongere in het gezin dat door het OCMW wordt begeleid.

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg verloopt deze ondersteuning best in samenwerking met zorgpartners uit het brede werkveld.

Vandaar het aansluitend netwerkmoment, met zoals gezegd deelnemers uit 25 organisaties uit de regio. Een brede samenwerking die actueel is gezien de opstart van enkele nieuwe initiatieven in Noord-Limburg.

Er is de voorbereiding van de kleinschalige woonvorm voor jongeren die vzw Joli vanaf 2019 wil organiseren en niet in het minst het ambitieuze plan van de Jeugdhulp zelf om het aanbod van de rechtstreeks toegankelijke hulp te bundelen in het plan ‘Gezin Centraal Noord-Limburg’.