Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 23 augustus 2017.

Start van nieuwbouw Syntra, waar ook Welzijnsregio onderdak vindt

Deze namiddag is de officiële start gegeven voor de bouw van de nieuwe vestiging voor o.m. SYNTRA, Welzijnsregio Noord-Limburg en de VDAB.
 
Burgemeester Raf Drieskens van Neerpelt en directeur Dirk Vanstipelen van Syntra verankerden met een stevige scheut beton deze nieuwbouw aan de Hoekstraat.

De streefdatum voor de ingebruikname is december 2018.

Cluster van opleiding, tewerkstelling en ondersteuning.

Voor SYNTRA Limburg geeft deze nieuwbouw extra mogelijkheden om een innovatieve opleidingsomgeving uit te bouwen in Neerpelt. Creatieve opleidingen in bouw, design, interieur en mode krijgen er een vaste stek.

Ook Welzijnsregio Noord-Limburg, het samenwerkingsverband van de 9 Noord-Limburgse OCMW’s, vindt hier zijn nieuwe stek. De diensten die momenteel in het Neerpelter gemeentehuis zijn ondergebracht, zullen naar deze nieuwbouw verhuizen. Van hieruit wordt de gezamenlijke dienstverlening georganiseerd, die evenwel lokaal in de verschillende OCMW's blijft aangeboden.

De derde partner die hier  zijn dienstverlening zal ontplooien is de VDAB, met in het bijzonder de Werkwinkel.

Masterplan

Als gezamenlijk voordeel zorgt de centralisering voor een kostenefficiëntere werking van deze diensten en voor een vlottere dienstverlening aan cursisten, werkzoekenden en andere gebruikers.

Deze werken zijn goed voor een investering van ruim 6 miljoen euro, waarvan twee derde door de gemeente en een derde door SYNTRA wordt gefinancierd.

De totale vloeroppervlakte van het gebouw beslaat 5785 m². Hiervan neemt SYNTRA 1900 m² voor zijn rekening, Welzijnsregio Noord-Limburg 950 m² en VDAB 1200 m². Deze laatste twee huren van de gemeente Neerpelt. De resterende 1735 m² komen nog in aanmerking voor herlocalisatie van bestaande of vestiging van nieuwe publieke diensten.

Het project maakt deel uit van een groter masterplan. Eind 2018 wordt het eerste gebouw geopend. Het masterplan voorziet nog twee gebouwen binnen een termijn van 10 jaar.