Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 14 maart 2017.

OCMW projecten voorgesteld op Regionaal Welzijnsoverleg

Het Regionaal Welzijnsoverleg is het platform voor kennismaking en ontmoeting van de Noord-Limburgse welzijnsdiensten.

Het zijn vooral de private diensten die hier aanwezig zijn, maar ook de OCMW's doen op tijd en stond hun inbreng.

Deze keer waren het vooral de nieuwe samenwerkingsprojecten van de lokale besturen die werden voorgesteld, met name het Actieplan Integratie en het project 'Versterking participatie en sociale activering'.

VIPSA

Met het inzetten van SALK middelen heeft de provincie de middelen participatie en sociale activering die het OCMW normalerwijze ontvangt van POD-MI te verdubbelen gedurende een drietal jaren.

De diensthoofden van de Noord-Limburgse OCMW's benutten hun platform Welzijnsregio om samen te brainstormen over de besteding van de PSA middelen. Uit deze analyse kwamen twee uitdagingen naar voor: we wensen deze middelen meer planmatig en structureel in te zetten en bovendien willen we ook de meest kwetsbaren bereiken.

Met extra middelen van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding werd Arktos ingeschakeld om met deelname vanuit verenigingen, organisaties en doelgroep een lange termijn visie op participatie en activering op te maken, aangevuld met lokale en regionale acties.

Arktos medewerkers Marcel Schillebeeks en Koen Derickx kwamen hun aanpak toelichten op het welzijnsoverleg, gaven bondig een stand van zaken met de prioriteiten in de verschillende gemeenten en deden vooral een oproep om vanuit de verschillende organisaties aan dit Noord-Limburgs experiment mee te werken.

Zie nieuwsbericht: Startmoment VIPSA

ACTIEPLAN INTEGRATIE

Een zelfde enthousiasme bij integratiemedewerker Goele Kerkhof om het Actieplan Integratie Noord-Limburg voor te stellen.

Plan dat samen met de lokale besturen, het Agentschap Integratie en Inburgering en diverse partnerorganisaties tot stand kwam.

De verschillende thema's uit het plan zoals Taal, Wonen, Werken en Diversiteit werden voorgesteld met daaraan verbonden de geplande regionale initiatieven en een brede waaier van suggesties voor lokale acties.

Zie nieuwsbericht: Actieplan Integratie Noord-Limburg voorgesteld.

Het Regionaal Welzijnsoverleg kreeg hierdoor wel een heel sterke invulling vanwege goed uitgewerkte regionale projecten opgezet door de Noord-Limburgse lokale besturen.