Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 2 maart 2017.

Open Atelier deelt ervaring Europees

'Werkbaarheid en integratie op streekniveau' is de naam van het transnationaal ESF-project dat Open Atelier Noord-Limburg samen met ERSV en een aantal Limburgse partners opstart.

Transnationaal worden partnerschappen afgesloten met collega's in Zweden en Nederland.

Werkplekleren

Noord-Limburgs Open Atelier met vestigingsplaatsen in Lommel, Overpelt en Turnhout biedt beroepsoriëntatie en werkplekleren aan. 'Centraal staat het leren op de werkvloer', stelt directeur Koen Cools .

Opleiding en aanbod van arbeidskrachten worden er georganiseerd op maat van de omliggende bedrijven. Tegelijkertijd is Open Atelier een toeleveringsbedrijf voor de maakindustrie.

Deze combinatie maakt van Open Atelier een vernieuwend project. Interessant voor een verdere verdieping in deze taakstelling. Dit nieuwe initiatief met internationale ervaringsuitwisseling en een Europese en Vlaamse subsidiëring moet dit mogelijk maken.

Experimenteel lab

Recent werd door de Vlaamse Overheid het streekbeleid hervormd. Het nieuwe streekontwikkelingsbeleid vertrekt van een partnerschapsbenadering waarbij lokale besturen, provincie en sociale partners geïntegreerd samenwerken in functie van de streek. Dit project vormt een echt laboratorium om dit nieuwe streekbeleid in Limburg te testen.

Op de Kick-off vergadering voor de ondertekening van het charter bij Open Atelier, kondigden zich verder een hele batterij van deelnemende partners, stakeholders en overlegorganen aan.

Open Atelier als promotor mobiliseert vooral vanuit zijn expertise op het vlak van werkervaring.

Directe partner ERSV tekent mee voor de projectuitvoering en legt het accent op het sociaaleconomisch streekbeleid. Begeleiding wordt geleverd door stafmedewerkers Ann Geukens en Jean-Pierre Boons.

De VDAB als regisseur van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid engageert zich als partner met kennis en inzicht van de arbeidsmarkt, maar levert ook het instrumentarium van tewerkstellingsmaatregelen en stagemogelijkheden.

Met Platform Noord-Limburg bieden de 9 lokale besturen en de regionale sociale partners de streektafel voor breed overleg en samenwerking. Zowel het bedrijfsleven met Focus Noord als koepel van de Noord-Limburgse ondernemersclubs en de provinciaal georganiseerde professionele netwerken VOKA, VKW en UNIZO onderschrijven het charter en bieden hun engagement. Hetzelfde voor de drie erkende werknemersorganisaties op Limburgs niveau ABVV, ACV en ACLVB.

Vanuit Welzijnsregio willen we eveneens partner zijn, wat werd onderschreven door voorzitter Lydie Jacobs. Enerzijds vanuit de opdracht die wordt uitgevoerd voor de gemeenten als regionale regisseur van de sociale economie.

Verder willen wij er vooral zijn vanuit de individuele trajectbegeleiding die wordt uitgevoerd met de OCMW's. Dit moet immers de focus blijven van heel het project: personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een duurzame tewerkstelling.

Transnationale partners

De Europese bijdrage in het project laat toe om ervaringsdeling te doen met buitenlandse partners.

Er is vooreerst het Zweedse Arbetsförmedlingen die we zien als de Zweedse VDAB. Het project "Porten" levert een model voor tewerkstelling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hier wordt dit model geïmplementeerd in een regiobeleid in de omgeving van Karlstad.

De tweede transnationale partner is de 'Stichting Art. 1 Midden Nederland'. Deze organisatie is een expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken en voert projecten uit in heel Nederland.

Vier pilootprojecten

Het engagement loopt in zijn totaliteit over drie jaren. Om het allemaal wat concreet te houden worden vier pilootprojecten uitgewerkt. Projectbeheerder Eric Aegden, bij Open Atelier de verantwoordelijke voor 'Inschakeling en Begeleiding' licht kort toe:

1. Versterking van de uitstroom op maat van de bedrijven

Hiermee wordt een quick-win nagestreefd vanuit de behoefte van de bedrijven in de omgeving naar competente medewerkers

2. Versterking van de instroom op basis van concrete behoeften van de arbeidsmarkt.

Hierin wordt vooral samengewerkt met toeleiders van kansengroepen met het oog op doelgericht toeleiden en opleiden op de werkvloer bij Open Atelier.

3. Laaggeschoolde schoolverlaters (DBSO , BUSO enz….) via een totaaltraject klaar maken voor de arbeidsmarkt

Een model voor instroom en uitstroom, aangepast voor jongeren zonder werkervaring ontwikkelen en uittesten. Dit model integreren in een totaalproces voor instroom en uitstroom , samen met de ervaringen uit pilootprojecten 1 en 2

4. Ontwikkeling van het streekbeleid