Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 22 november 2016.

Noord-Limburgse ondernemers in samenwerking met de sociale economie.

De 9 Noord-Limburgse gemeenten voeren samen de regie voor de sociale economie.

Bedoeling is om samen met de bedrijven in de sociale economie de tewerkstelling voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Dit door specifiek 'maatwerk' te voorzien. Maar ook door in de sociale economie met de werkervaring en de stagemogelijkheden werknemers voor te bereiden op een job in de reguliere economie.

Sleutelwoorden in deze regie-opdracht zijn 'bekend maken' en 'netwerken'. Twee opdrachten die regisseur Liesbeth Nieuwets voor Noord-Limburg zeer ter harte neemt.

Netwerkevent Noord-Limburgse ondernemers.

Jaarlijks voorziet de regierol sociale economie in een netwerkmoment. Vorig jaar was er de gesmaakte meeting met prof. Patrick Kenis over de netwerksamenwerking. Zie nieuwsbericht: Samenwerking met resultaat.

Dit jaar wordt de klemtoon gelegd op de samenwerking tussen de sociale economie en de reguliere bedrijven.

Dit kan door opdrachten uit te besteden, maar ook door bepaalde activiteiten in het bedrijf zelf te organiseren met een partner in de sociale economie. Kostenefficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit zijn gezamenlijke doelstellingen.

Anderzijds is er de expertise bij de sociale economie van begeleiding op de werkvloer. Onontbeerlijke werkervaring die vanuit de praktijk voorbereidt op een geslaagd inzetten van de werknemer in het bedrijf.

Allemaal troeven van de sociale economie die nog te weinig bekend zijn bij onze ondernemers een waaraan dit netwerkevenement wil bijdragen.

Er wordt vertrokken vanuit de positieve ervaringen van drie bedrijven:

  • Wouter Weltens, Operations Manager bij H.Essers,
  • Grete Remen, CEO van Damhert Nutrition
  • Guido Grochowczak, Plant Manager bij Shark Solutions.

Aansluitend worden er werktafels ingericht waarbij vraag en aanbod worden uitgewisseld en waarbij verdere contacten en afspraken worden voorbereid.

Sociale Economie in de kijker

Om de sociale economie op een plezante manier onder de aandacht te brengen wordt jaarlijks het evenement SociaalGroenDoen georganiseerd als een leuke familiedag. Dit jaar was er op 11 september de geslaagde Hageven-happening in Neerpelt. Lees hierover het nieuwsbericht.

Om in de informatie nog breder te gaan en op een beknopte wijze toch een volledig overzicht te brengen van de sociale economie, wordt nu een infokrant uitgegeven met als titel: Sociale Economie in Noord-Limburg. Dit blad wordt gespreid over verschillende edities in het komende half jaar huis aan huis gepost in gans Noord-Limburg.

De redactionele bijdragen in deze krant kan je hier downloaden.

Inspireren

‘Mensen kansen geven, laten leren en werkvreugde bieden en tegelijk met hun diensten en producten een maatschappelijke meerwaarde bieden: daar staat sociale economie voor en dat zetten we graag in de kijker’, zegt coördinator sociale economie Liesbeth Nieuwets.

Wil je verder ook geïnspireerd worden over deze boeiende ontwikkeling in onze regio, en wil je vooral ook inpikken op de WIN-WIN die de sociale economie beoogt, kom dan zeker langs op het netwerkevent in het Brouwerijmuseum te Bocholt op do 24 november om 19.00 uur.

Inschrijven kan via deze link.