Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 17 maart 2015.

Opleiding polyvalent verzorgende Lommel reikt diploma's uit

Reeds een aantal jaren op rij organiseert OCMW Lommel de opleiding polyvalent verzorgende voor werkzoekenden.  Na deze VDAB-opleiding ontvangen de geslaagden een volwaardig diploma waarmee ze de taak van verzorgende kunnen opnemen, zowel in een Woonzorgcentrum als in de ambulante gezinszorg .

Vanuit de dubbele doelstelling met name 'werkzoekenden kansen geven' en het aanbieden van kwaliteitsvolle gezinszorg, zijn we als Welzijnsregio nauw betrokken bij dit Noord-Limburgs initaitief.

Na een intensief jaar met theorielessen en examens, 325 uren stage in de thuiszorg en 275 uren stage in een woonzorgcentrum, zijn er in het opleidingsjaar 2014-2015 zestien personen afgestudeerd als polyvalent verzorgende. Veertien van hen behaalden ook het bijkomend diploma van zorgkundige.

Trots ontvingen zij in woonzorgcentrum Hoevezavel op 26 februari 2015 hun attest van zorgkundige en/of polyvalent verzorgende uit handen van Rita Phlippo, OCMW-voorzitster van de stad Lommel.

Deze opleiding wordt in samenwerking georganiseerd tussen OCMW Lommel, VDAB en Welzijnsregio.

Het merendeel van de cursisten kon voor de stage gezinszorg bij Welzijnsregio terecht. Maatschappelijk werkster Marijke Winters coachte hen succesvol door hun stage.

We wensen deze enthousiaste ploeg veel succes met het zoeken naar een uitdagende job en een boeiende verdere loopbaan!