Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 16 juni 2014.

Nieuwe verwijswebsite voor de geesteljke gezondheidszorg in Limburg

Noolim en Reling

In Limburg zijn er twee Netwerken voor de aansturing van de Geestelijke Gezondheidszorg. Noolim voor Oost- Limburg en Reling voor West- Limburg.

Beide GGZ-netwerken hebben als doel om binnen hun werkingsgebied vraaggericht te werken en het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Binnen de netwerken is er een nauwe samenwerking tussen de GGZ- partners en de aanverwante actoren.

Het ‘getrapte zorg’-principe waarbij minimale zorg waar mogelijk en maximale zorg waar nodig geboden wordt, vormt het uitgangspunt.

Nieuwe verwijswebsite

Om verwijzers te helpen in hun zoektocht naar de gepaste geestelijke gezondheidszorg op maat van de cliënt, werd een verwijswebsite opgemaakt.

Deze verwijswebsite is zorgvraag georiënteerd. Om het zorgaanbod te kennen voor de zorgvrager, kan worden aangeklikt op de gemeente waartoe de zorgvrager behoort. In functie van de zorgvraag worden een aantal mogelijkheden opgesomd.

Bij het klikken op een gemeente, komt men automatisch terecht op een overzicht van mogelijkheden voor de doelgroep volwassenen. Informatie bij een zorgvraag voor kinderen en jongeren of voor ouderen is nog niet beschikbaar. Deze knoppen worden actief nadat de netwerken voor kinderen en jongeren of ouderen zijn opgestart.

Maak kennis met: www.geestelijkegezondheidszorglimburg.be of www.ggzlimburg.be