Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 10 juni 2014.

Terugblik op drie jaar Thuiscompagnie

In 2011 startte de Provincie Limburg in samenwerking met alle private en openbare diensten gezinszorg het project “Thuiscompagnie”. Thuiscompagnie richt zich op de inzet van gezinszorg in kansarme gezinnen met minderjarige kinderen en wil de levenskwaliteit van deze gezinnen verhogen.

Als gezinnen tot rust komen, verhogen de ontwikkelingskansen van de kinderen. Hierop inzetten is cruciaal om de vicieuze cirkel van kansarmoede te doorbreken.

Daarom motiveert, vormt en stimuleert Thuiscompagnie vrijwilligers, hulpverleners en beleidsmensen om mensen in kansarmoede te ondersteunen vanuit een versterkend en verbindend kader.

Thuiscompagnie steunt op drie pijlers:

Verbinden

Thuiscompagnie stemt hulpverlening af op wat gezinnen als belangrijk ervaren. Het gezin krijgt meer greep op de eigen situatie. Dat herstelt het vertrouwen in zichzelf, in de toekomst en in de samenleving.

Versterken

Thuiscompagnie vergroot de mogelijkheden om gezinnen praktisch te ondersteunen. Door samen met hen concrete dingen te doen en te leren, worden de families sterker en weerbaarder.

Vergezellen

Thuiscompagnie motiveert hulpverleners en vrijwilligers om samen met de gezinnen op pad te gaan.

 

Realisaties

Dit project kwam voor Welzijnsregio als geroepen. Als dienst gezinszorg van de OCMW’s werd onze dienst gezinszorg steeds meer geconfronteerd met deze doelgroep en was zoekende naar een juiste aanpak in deze situaties.

Thuiscompagnie werd van bij aanvang vooropgesteld als een driejarig project. In die periode is heel wat gerealiseerd:

  • Vanuit de praktijkervaringen van de hulpverleners werd een methodiek opgesteld. Ine Spreuwers, maatschappelijk werker gezinszorg, heeft hierin ook haar steentje bijgedragen. Zij is de afgelopen drie jaar gedeeltelijk vrijgesteld om de rol van ‘regiocoach’ op te nemen. In deze functie gaf ze extra begeleiding en ondersteuning aan de gezinnen en verzorgenden en hielp ze provinciaal mee met de ontwikkeling van de methodiek. Het resultaat hiervan is neergeschreven in een draaiboek
  • 19 verzorgenden (of ± 1 op 6) kregen een intensieve opleiding. De centrale rol van de verzorgende in de hulpverlening is het unieke aan dit project. Deze praktische insteek maakt de hulpverlening heel laagdrempelig. De verzorgende staat letterlijk ‘naast’ het gezin en biedt ondersteuning op vele domeinen: het huishouden, de opvoeding, emotionele ondersteuning, …
  • Alle begeleidend maatschappelijk werkers hebben ook een basisvorming versterkend en verbindend werken en coachen gevolgd. Hierdoor hebben ze voldoende bagage om de verzorgenden de nodige ondersteuning te geven.
  • Welzijnsregio is van in het begin een heel actieve deelnemer geweest in het project Thuiscompagnie. Dit werd duidelijk geïllustreerd door onze deelname aan de studiedag die op 7 mei doorging in de oude gevangenis van Hasselt. 
  • Verzorgenden Christel, Mariëlle, Mia en maatschappelijk werkers Silvia en Marijke namen deel aan verschillende workshops. Hierin speelden ze een LCO na aan de hand van een rollenspel en beantwoordden ze allerlei praktische vragen.
  • In een andere workshop kwam Betty, één van onze cliënten Thuiscompagnie, aan het woord. Samen met verzorgende Christel deed ze een moedige getuigenis over haar ervaringen met Thuiscompagnie.
  • Stijn tenslotte zetelde in een panelgesprek waarin hij de kracht van Thuiscompagnie benadrukte en pleitte voor meer financiële ondersteuning vanwege de Vlaamse Overheid.

Als ‘natuurlijk verlengde’ van de OCMW-diensten, zal het niet verbazen dat wij in die drie jaar heel wat aanmeldingen gehad hebben: 65 gezinnen Thuiscompagnie. Bij 37 van hen werd hulpverlening via Thuiscompagnie opgestart: 10 in 2011, 16 in 2012 en 11 in 2013.

Vooruitblik: Thuiscompagnie vanaf 2014

Gezien het succes en de impact van het project, heeft de Provincie Limburg beslist om Thuiscompagnie in 2014 verder te zetten. Echter noodgedwongen met beperkte financiële middelen.

In overleg met de deelnemende organisaties gezinszorg, heeft de Provincie Limburg beslist vooral in te zetten op intervisie van verzorgenden en coaches. Hierdoor wordt de werkwijze levend gehouden. De opgeleide verzorgenden krijgen nog jaarlijks 4 halve dagen intervisie van hun vertrouwde lesgever. De coaches kunnen ook blijvend deelnemen aan het ‘lerend netwerk coaches Thuiscompagnie’. Wij juichen alleen maar toe dat blijvend geïnvesteerd wordt in personeel en niet in structuren.

Daarnaast hebben de lesgevers een basisopleiding uitgewerkt. Dit basispakket kan in het vormingsaanbod voor verzorgenden opgenomen worden.

Het wegvallen van de regiocoach betekent echter wel dat de intensieve ondersteuning van (vooral) de gezinnen noodgedwongen een stukje zal verminderen en verdeeld moet worden over alle begeleidend maatschappelijk werkers.

Thuiscompagnie is op korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke pijler van de dienst gezinszorg en we durven zelfs stellen van de sociale diensten van de OCMW’s. Wij zijn blij en trots dat door de geleverde inspanningen op diverse vlakken we ervoor kunnen zorgen dat, ondanks het wegvallen de projectsubsidies, deze werkwijze kan verdergezet worden.

Dit niet in het minst door het blijvend enthousiasme van onze verzorgenden en begeleidend maatschappelijk werkers en de vlotte samenwerking met het personeel van de sociale diensten en de Provincie Limburg.