Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 24 februari 2014.

1500ste bezoeker Woonloket Overpelt

Deze week werd de 1500ste bezoeker van het woonloket in Overpelt in de bloemetjes gezet. De familie Bierkens was de gelukkige. Zij kreeg van de gemeente een leuk energiebesparingspakket aangeboden. Op deze manier wil het gemeentebestuur het belang van het uitvoeren van energiebesparende maatregelen extra in de kijker zetten, zegt schepen van wonen en duurzaamheid Katrijn Conjaerts.

Sinds de start van de woonloketten in juni 2009, ontvingen de sociaal adviseurs van Wonen in Noord-Limburg (WIN) dus al een groot aantal belangstellenden aan hun loket in het gemeentehuis van Overpelt. Aan dit loket kan iedereen terecht met alle vragen over wonen. De sociaal adviseur geeft info en advies op het vlak van energiebesparende maatregelen, woonverbeteringen en woningaanpassingen. Bovendien kan men aan het woonloket terecht voor de vergelijking van de energieprijzen voor gas en elektriciteit van de verschillende leveranciers.

Het woonloket in Overpelt is elke maandagvoormiddag tussen 9.00 en 11.00 uur open. Het is een vrij spreekuur, maar daarnaast is het ook steeds mogelijk om een afspraak te maken.

Wie naar het WIN woonloket komt, moet steeds volgende documenten meebrengen:

  • Belastingbrief inkomen 3 jaar geleden (voor 2014: inkomen 2011)
  • Offertes/facturen
  • Eventueel attest handicap FOD of beschermde klant (sociaal tarief)

Meer info: Nida Polat - sociaal adviseur WIN - tel. 0479/604 619 - nida@wonennoordlimburg.be