Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 17 september 2013.

1000ste bezoeker van het woonloket in Hechtel-Eksel

Sinds de start van de woonloketten in juni 2009, onthaalden de sociaal adviseurs van WIN reeds een aanzienlijke stroom van belangstellenden in het gemeentehuis van Hechtel-Eksel.

Op maandag 2 september werd de 1000ste bezoeker van woonloket in de bloemetjes gezet door Burgemeester Jan Dalemans, Schepen van Wonen Nele Lijnen en sociaal adviseur Steven Maesen van het woonloket. Op deze manier wil de gemeente het belang van het uitvoeren van energiebesparende maatregelen extra in de kijker zetten.

Er werd namens de gemeente Hechtel-Eksel, een energiebox van Infrax en een mandje Hechtel-Ekselse streekproducten overhandigd aan Mevr. Lisette Scrayen.

Mevr. Scrayen heeft dakwerken laten uitvoeren in haar woning en werd via de gemeente doorverwezen naar het wekelijks woonloket op maandagnamiddag. Hier werd onderzocht op welke premies ze recht had. De offertes en voorwaarden werden uitvoerig nagekeken. Hieruit bleek dat ze in aanmerking kwam voor de Vlaamse renovatiepremie. Na de uitvoering van de werken heeft de sociaal adviseur de nodige aanvraagformulieren ingevuld zodat deze enkel nog door mevr. Scrayen dienden opgestuurd te worden.

Wat is het woonloket?

U kan er terecht met al uw vragen over wonen. De sociaal adviseur geeft info en advies op vlak van energiebesparende maatregelen, woonverbeteringen en woningaanpassingen.Hij zorgt voor begeleiding op maat door u te helpen met aanvraag van alle mogelijke premies.

Als bijkomende service, vergelijkt de sociaal adviseur voor u uw energieprijzen voor gas en elektriciteit van de verschillende leveranciers. Zo kan u te weten komen of er goedkopere leveranciers bestaan op basis van uw huidige verbruik.

U kan elke maandagnamiddag tussen 14.00 en 16.00 uur  terecht tijdens het vrij spreekuur. Daarnaast is het ook steeds mogelijk om een afspraak te maken.

Als u naar het woonloket komt voor een advies, gelieve steeds volgende documenten mee te brengen:

  • Belastingsbrief inkomen 3 jaar geleden (voor 2013: inkomen 2010)
  • Offertes/facturen
  • Aanslagbiljet onroerende voorheffing (document met vermelding van het kadastrale inkomen)
  • Attest handicap FOD of beschermde klant (sociaal tarief)

Voor meer info over het woonloket kan je terecht bij sociaal adviseur Steven Maesen, 0479/604 683 steven@wonennoordlimburg.be

www.wonennoordlimburg.be