Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 22 april 2013.

Algemene Vergadering Welzijnsregio als kader voor Noord-Limburgse Welzijnsronde

Op 14 mei houdt Welzijnsregio Noord-Limburg zijn jaarvergadering. Naast het statutaire gedeelte voor de leden wordt traditioneel een actueel thema aangesneden, waarvoor breed wordt uitgenodigd.

Dit jaar sluit Welzijnsregio aan bij de opdracht van de lokale besturen om in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur een meerjarenplanning op te maken. Een meerjarenplanning die door de beleidsmakers in samenwerking met partners uit welzijn en gezondheid wordt voorbereid. Deze doelstelling sluit perfect aan bij het doel dat gedeputeerde Frank Smeets zich stelt bij de planning van de regionale welzijnsrondes. Noord-Limburg bijt hier de spits af in de toer die de welzijnsdéputé door de provincie maakt om vanuit de basis een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die de recente economische ontwikkelingen stellen.

Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van OCMW-vereniging Welzijnsregio is het statutair moment waarop de leden OCMW’s kennis nemen van jaarverslag en jaarrekening en het jaarplan met het nieuwe budget bespreken. Al de raadsleden vertegenwoordigen hun OCMW in deze vergadering. Na dit besloten gedeelte worden om 19.00 uur de deuren opengezet.

Bij het begin van de nieuwe legislatuur en de nieuwe samenstelling van deze algemene vergadering hadden de OCMW’s professor Koen Hermans al uitgenodigd om de nodige inspiratie op te doen voor hun nieuwe beleid. Het werd begin februari een boeiende ontmoeting met professor Hermans die in zijn discours ‘De OCMW’s op weg naar 2020 – de contouren voor een krachtig lokaal sociaal beleid’ vooral de wenselijkheid van een sociaal investeringsbeleid aanreikte.

Met het nieuwe initiatief op de algemene vergadering van mei wordt hier een verlengstuk aangekoppeld. In het kader van de omgevingsanalyse voor de lokale meerjarenplanning wordt aandacht besteed aan het sociaal-economisch profiel van de regio Noord-Limburg. Tegelijkertijd worden met de dialoogtafels de mogelijke partners en vooral hun ideeën verzameld om een gedragen lokaal sociaal beleid uit te werken.

Regionale welzijnsrondes

Naar aanleiding van de recente economische ontwikkelingen en de bedrijfssluitingen wordt onze provincie geconfronteerd met heel wat uitdagingen, niet in het minst op sociaal vlak. Hierop wil gedeputeerde Frank Smeets een antwoord formuleren met de regionale welzijnsrondes die in de loop van mei-juni in de vijf Limburgse regio’s worden georganiseerd.

Lokale besturen zijn volop bezig met de voorbereiding van hun meerjarenplanning. Zij doen dit niet alleen en kiezen voor samenwerking tussen lokale beleidsverantwoordelijken, welzijns- en gezondheidspartners en het maatschappelijk middenveld. Door de krachten te bundelen wordt een flinke stap vooruit gezet om de lokale gemeenschap te versterken.

Tijdens de welzijnsronde gaan beleidsmakers, welzijnspartners en het middenveld in dialoog over versterkend werken op gebied van:

  • individuele hulpverlening en bijstand,
  • gezin en het eigen sociaal netwerk,
  • sociale samenhang in de provincie.

Profielschets Noord-Limburg

Als inleiding op deze thematische dialoogtafels wordt een beeld in cijfers gebracht van Noord-Limburg. Het Steunpunt Sociale Planning typeert de regio en elke gemeente aan de hand van een aantal demografische en sociale kencijfers. Daarnaast wordt een inkijk gegeven in de vele mogelijkheden die deze nieuwe provinciale databank in huis heeft en waarmee eenieder zelf aan de slag kan.

Deelnemen!

Hebt u als beleidsmaker, als medewerker in het welzijnswerk of als geëngageerde middenveldspeler interesse om deel te nemen aan de Welzijnsronde, volg dan deze link naar de uitnodiging. U kan zich hier tot uiterlijk 6 mei inschrijven voor de Noord-Limburgse ronde met de presentatie van het streekprofiel Noord-Limburg en een deelname aan de dialoogtafels. 

Plaats van afspraak is O.C. Palethe, Jeugdlaan 2 te Overpelt op dinsdag 14 mei 2013 om 19.00 uur.

De Noord-Limburgse OCMW's verenigd in Welzijnsregio en gedeputeerde Frank Smeets heten u van harte welkom!