Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 16 april 2013.

Vlaams Verhuurplan promoot Sociale Verhuurkantoren

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche lanceerde vandaag de Huurschatter, een website die het huurders en verhuurders toelaat om een faire huurprijs voor hun woning te berekenen. Tegelijkertijd start er een campagne om het verhuren via een sociaal verhuurkantoor te promoten bij eigenaars. Beide maatregelen passen in het Vlaams Verhuurplan, een initiatief om de huurmarkt gezonder en sterker te maken voor zowel de huurders als verhuurders. Hiervoor werd de nieuwe website www.vlaamsverhuurplan.be opgestart. In een derde luik op deze website wordt aangegeven op welke premies een verhuurder beroep kan doen voor renovatie enenergiebesparende maatregelen.

De huurschatter

De huurschatter maakt het voor huurders en verhuurders mogelijk om op een objectieve manier een faire markthuurprijs voor hun woning te berekenen. Tot op heden was er heel weinig informatie beschikbaar over de huurprijzen van een private huurwoning. “De huurmarkt is daardoor voor alle partijen een ontransparant gegeven”, aldus minister Van den Bossche. “Huurders weten niet of de prijs die een verhuurder vraagt een faire prijs is. Potentiële verhuurders weten dan vaak weer niet wat ze voor hun eigendom kunnen vragen.”

De markthuurprijs van een woning wordt grotendeels bepaald door de ligging van een woning en de individuele kenmerken van de woning: hoe groot is ze, in welke staat verkeert ze, welke voorzieningen zijn er… Wanneer huurders of verhuurders op www.huurschatter.be die gegevens invullen, krijgen ze een objectieve inschatting van de marktprijs van hun woning.

Sociale Verhuurkantoren in de lift

Naast de huurschatter lanceerde de minister ook een nationale campagne die eigenaars moet overtuigen om hun woning in beheer te geven van een sociaal verhuurkantoor. Sociale verhuurkantoren zijn door Vlaamse overheid erkende instellingen die privéwoningen doorverhuren aan kandidaat-huurders met een beperkt inkomen.

Minister Van den Bossche: “Eigenaars kunnen een huurcontract afsluiten met een SVK dat hen alle rompslomp uit handen neemt en een vaste opbrengst garandeert. Ze lopen geen risico meer op langdurige gerechtelijke procedures en zijn er zeker van dat ze op het einde van de overeenkomst hun woning weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgen. De huurders zijn zeker dat ze een kwaliteitsvolle woning tegen een correct prijs kunnen huren.”

Sociaal verhuurkantoren zitten dan ook duidelijk in de lift. Eind 2009 waren er 4500 woningen in beheer van SVK’s, eind 2012 waren dat er 6401, dat is op drie jaar een stijging van liefst 42 procent. Tegen 2020 mikken we op meer dan 10.000 svk-woningen. Daarvoor werd onder meer 2 miljoen extra op jaarbasis uitgetrokken.