Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 26 september 2012.

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede te Hechtel-Eksel 17 oktober

17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede!

Ieder jaar wordt op die dag een activiteit met fakkeltocht georganiseerd in een Limburgse gemeente. Hierdoor wordt in eigen provincie een sterk signaal gegeven van verzet tegen armoede en voor integratie van deze doelgroep in de samenleving. Dit jaar vindt de 14de eiditie plaats in OC De Schans, Rode Kruisplein 10 in Hechtel-Eksel.

De organisatie is in handen van de Werkgroep 17 oktober, waarin alle verenigingen waar armen het woord nemen en andere armoedeorganisaties van Limburg vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep wordt gecoördineerd door het Trefpunt Armoede, het netwerk van Limburgse armoedeverenigingen.

"Geef iedereen een stem" - boodschap van alle verenigingen

In dit verkiezingsjaar werd gekozen voor de slogan 'Geef iedereen een stem'. Als we armoede effectief willen bestrijden is de stem van iedereen belangrijk. De belangrijkste stem, die van mensen in armoede wordt vaak vergeten. Ze ondervinden dagelijks wat het is om in armoede te leven. Ze weten welke maatregelen hun leven kan verbeteren. Het luisteren naar deze mensen en hun stem gaf de aanzet om dit jaar het thema 'geef iedereen een stem' kracht bij te zetten.

Kom de boodschap van de verenigingen ontdekken tijdens het avondprogramma, dat van start gaat om 18.30 uur. Om 20.00 uur wordt de dag afgerond met een fakkeltocht doorheen het centrum van Hechtel-Eksel.

Programma

  • 09.00-11.30 uur: educatieve spelvoormiddag voor scholieren
  • 13.00-18.30 uur: doorlopend activiteiten en animatie
  • 18.30 uur: samen armoede uitsluiten - podiumprogramma in het teken van het thema "Geef iedereen een stem"
  • 20.00-21.00 uur: fakkeltocht
  • 21.30 uur: vertrek van de bussen

Gratis busvervoer

Er wordt gratis busvervoer georganiseerd vanuit gans Limburg: Meer info

Voor het busvervoer moet voor 1 oktober ingeschreven bij ingrid.stas@rimo.be

Samen tegen armoede