Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 29 mei 2012.

Arbeidsbegeleiding van OCMW-cliŽnten

'De arbeidsbegeleiding van OCMW-cliënten, op maat en integraal' was het thema van de algemene vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg. Voor deze algemene vergadering verzamelden de Noord-Limburgse OCMW’s in het nieuwe Michielshof te Hamont-Achel. Vooreerst werden visie en werkwijze van de eigen dienst 'Tewerkstelling en Opleiding' voorgesteld. Verder kwam zowel de VDAB-zienswijze op het vlak van 'Welzijn en Werk' aan bod, als het standpunt van de Vlaamse OCMW's, zoals dit werd vertolkt door VVSG.

Geïntegreerde dienstverlening

Vooraleer het podium te laten aan de dienst Tewerkstelling en Opleiding schetste Willy Mertens als voorzitter van Welzijnsregio de gezamenlijke dienstverlening van de Noord-Limburgse OCMW's.

Hij wees op de niet onbelangrijke schaalgrootte van het samenwerkingsverband dat met een werkingsgebied van 133.000 inwoners de omvang van de Limburgse steden Hasselt en Genk samen benadert. Deze schaalgrootte laat toe dat ook kleinere OCMW's perfect in staat zijn om op geïntegreerde wijze een breed aanbod van dienstverlening te brengen.

Van weerstand naar werk

In een sprekende theaterversie stelde de dienst ‘Tewerkstelling en Opleiding’ zich voor, … het leven zoals het is: 'Connie Komen kwam aan werk'.

Er werd aangegeven hoe vanuit de trajectbegeleiding diverse weerstanden en beperkingen kunnen weggewerkt worden. Dit zijn even zoveel stappen in een traject naar maatschappelijke integratie, met een tewerkstelling als resultaat.

Het gaat dan niet enkel om het verwerven van kennis en vaardigheden middels opleiding en werkervaring, maar ook in het coachen rond attitudes zoals motivatie en inzet. Tenslotte is er de begeleiding in het vinden van oplossingen voor persoonlijke, familiale of omgevingsproblemen die een mogelijke tewerkstelling in de weg staan. Dit alles samen vormt de meerwaarde die vanuit een OCMW-dienstverlening wordt aangebracht.

Welzijn en Werk – W²

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB beaamde deze meerwaarde in een maatgerichte ondersteuning naar arbeidsmarktparticipatie. Daarenboven stelt zich aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt een grote krapte ingevolge de vergrijzing. Hierdoor moet elk potentieel van arbeidskrachten, ook al zijn deze in eerste instantie niet zo erg gegeerd op de arbeidsmarkt, geactiveerd worden richting reguliere tewerkstelling.

OCMW’s en VDAB moeten hiervoor hun sterktes samenleggen en hiervoor moeten wij niet wachten op de staatshervorming. Er is nood aan een geïntegreerd beleidskader van werk, welzijn en sociale economie. Werk en welzijn, W in het kwadraat, waarbij OCMW’s een ruime rol hebben.

Rol van de OCMW’s

Peter Cousaert, stafmedewerker lokaal activeringsbeleid bij VVSG, wil deze rol van de OCMW’s zeker verruimen. OCMW’s bewegen zich op het snijvlak van werken en welzijn. Samenwerking tussen OCMW’s en VDAB moet een tweerichtingsverkeer zijn.

Thema’s die hierbij moeten aangepakt worden zijn gemeenschappelijke intakecriteria en criteria rond cliënttoewijzing. Dit moet de doorstroming in de twee richtingen verbeteren. Welke cliënten kunnen sneller doorverwezen naar VDAB, maar ook omgekeerd welke cliënten zitten voor hun begeleiding beter bij het OCMW? Communicatieprocedures moeten beter afgestemd en opleidingsthema’s kunnen gezamenlijk aangepakt.

In het versterken van deze OCMW-rol hebben OCMW-verenigingen als Welzijnsregio een taak. Door samenwerking tussen OCMW’s wordt immers voldoende schaalgrootte gerealiseerd die enerzijds de nodige politieke daadkracht levert, maar anderzijds ook de effectiviteit verhoogt.