Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 12 november 2011.

Taal is van iedereen - Staten Generaal over taal en kansen

Op donderdag 20 oktober 2011 vond in het Limburgse Provinciehuis de Staten-Generaal ‘Taal is van iedereen!’ plaats. Deze dag had vooral tot doel om stil te staan bij taal in onze maatschappij en van gedachten te wisselen aan de hand van denktafels en doewinkels. De bevindingen van de deelnemers worden meegenomen in de ontwikkeling van het verdere taalbeleid. Marijke Daens van de Opvoedingswinkel volgde deze studiedag en bezorgde ons volgend verslag.

Onderwijs gedeputeerde Frank Smeets opende de dag alvast met een duidelijke boodschap. Taal is een belangrijk gegeven in onze maatschappij. In alle domeinen van onze samenleving hebben we taal nodig. Taal bevordert de integratie en cohesie tussen mensen en groepen in onze provincie. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor taalgebruik op verschillende plaatsen in het dagelijks leven, in de ontwikkeling van een persoon en op micro-, meso- en macroniveau in de maatschappij. Daarom moet ieder vanuit zijn/haar positie een inspanning doen om mee te werken aan het taalbeleid.

Koen Jaspaert, taalkundige verbonden aan de faculteit Taal- en Letterkunde van de KULeuven, zette de uiteenzetting van Dhr. Frank Smeets nog wat kracht bij. Limburg is initiatiefnemer op het vlak van werken rond taal, onderwijs en migratie.

Zijn visie kan als volgt worden samengevat:

  • Integratie is een voorwaarde om taal te ontwikkelen. Mensen moeten samen dingen doen, vaak informeel, waarmee dat taal gestimuleerd wordt.
  • We moeten ons minder zorgen maken om taal. Taal is belangrijk, maar als we de juiste richting gaan, dan volgt de taal van zelf.
  • We moeten respect hebben voor elkaar en voor de taal die we spreken. Talen moeten niet concurreren. Als je respect opbrengt voor elkaar, ben je gemakkelijker geneigd om ook moeite te doen om de taal van de ander te leren.
  • We moeten het samen doen, samen aan de slag gaan. En dit in alle domeinen van de maatschappij. Je kan immers niet zonder taal.

Met deze boodschappen in het achterhoofd werd tijdens de denktafels achteraf door de deelnemers samen met deskundigen nagedacht over oplossingen, mogelijke strategieën en uitdagingen rond taal. Hier werd een opdeling gemaakt in de 4 thema’s ‘taal en werk’, ‘taal, onderwijs en opleiding’, ‘taal en opvoeding’ en ‘taal en vrije tijd’ in Limburg.

Om de dag af te sluiten vond er een salongesprek plaats met Minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en met gedeputeerde Frank Smeets. Ook hier kwam de boodschap van de ochtend opnieuw terug. Taal is een gegeven dat in alle domeinen van de maatschappij onmisbaar is en dus is het nodig om in alle domeinen aandacht te hebben voor taal en deze te stimuleren.

Na deze Staten-Generaal is het hoofdstuk ‘taal’ zeker niet afgesloten. Frank Smeets gaf aan elke deelnemer een huistaak mee. In het voorjaar wordt een nieuwe Staten-Generaal georganiseerd. In tussentijd willen we een gezamenlijke visie rond taalbeleid ontwikkelen om een draagvlak te creëren. In onze provincie hoeven we alvast niet van nul te beginnen, in elke sector kunnen we putten uit tal van goede praktijkvoorbeelden die de visie rond taalbeleid kunnen onderbouwen.