Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 2 april 2011.

Project Thuiscompagnie voorgesteld

Het prachtig gerestaureerde Bottelarij in het zonovergoten Wellen was het perfecte decor. voor de voorstelling van het project 'Thuiscompagnie'. Met dit project wil de provincie Limburgse gezinnen met kinderen ondersteunen in de organisatie van hun huishouden. Nieuw is dat hiervoor een intensieve ondersteuning middels de thuiszorgdiensten wordt geboden.

Krachten bundelen

Welzijnsregio doet actief mee aan dit project: Ine Spreuwers neemt de rol van regiocoach op voor Noord-Limburg en acht verzorgenden krijgen een intensieve training. Het is immers bij de deze verzorgenden dat de sleutel ligt om dit project te doen slagen.  Maatschappelijk werkers SIlvia Creemers en Marijke Winters volgen eveneens de opleiding. Ook de lokale OCMW's, de sterke partners binnen Welzijnsregio Noord-Limburg, hebben een belangrijke rol in dit project. De OCMW's organiseren immers het Lokaal cliëntoverleg als een ontmoeting tussen cliënt en hulpverleners en waar een leidraad naar een duurzame oplossing wordt uitgezet.

Gedeputeerde Frank Smeets gaf aan dat het provinciebestuur als initiatiefnemer vooral gekozen heeft voor het bundelen van de bestaande krachten in de thuiszorg. Vervolgens waarschuwde Vlaams Minister van Armoedbestrijding Ingrid Lieten voor de dreiging van armoede in Vlaanderen. Ze kijkt hoopvol uit naar de resultaten  van dit project en wil het later eventueel doortrekken naar heel Vlaanderen. Rob Vanhemel van Familiehulp en Stijn Paesmans van Welzijnsregio verduidelijkten tenslotte het engagement van zowel de private als van de openbare thuiszorgdiensten in dit project.

Versterkend werken

Wij krijgen in onze dienst gezinszorg steeds meer aanmeldingen van jonge gezinnen: niet de klassieke bejaarde, te oud om nog zelf het huishouden te doen, maar jonge mensen, twintigers, dertigers, met kinderen, die er niet in slagen hun huishouden zelf in handen te nemen. Wij voelen bij onze verzorgenden veel goede wil, soms onbegrip maar vooral een gebrek aan technieken en handvatten om in dergelijke situaties écht stappen vooruit te zetten. Op deze vragen kunnen wij ook dikwijls geen antwoord bieden.

Vandaar dat het project Thuiscompagnie voor ons als geroepen komt. Wij staan ook sterk achter de aanpak:

  • het bundelt bestaande diensten ipv een nieuwe organisatie op te richten
  • het vertrekt heel duidelijk vanuit de leefwereld van de cliënt
  • er is veel aandacht voor vorming en vooral van hen die er het dichtst bij staan, de verzorgenden
  • er wordt werk gemaakt van een methodiek, een te volgen stappenplan
  • de doelstelling is zelfredzaamheid verhogen: ervoor zorgen dat de cliënt uiteindelijk zelf zijn huishouden terug in handen neemt.

Enthousiaste verzorgenden

Deze aanpak om via de verzorgende in de gezinszorg versterkend te werken in de gezinnen, heeft maar kans op slagen wanneer dit met overtuiging en met enthousiasme gebeurt. Op de persconferentie in Wellen brachten de verzorgenden van Welzijnsregio een sterke getuigenis over deze aanpak.