Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 26 november 2009.

De renovatiepremie in een smaller jasje

Sinds 2 maart 2007 kunnen eigenaars die hun woning renoveren of verbouwen een beroep doen op de Vlaamse Renovatiepremie. Deze premie kent een groot succes: tot augustus 2009 werden reeds meer dan 50.000 aanvragen geregistreerd. Volgens Vlaams Minister van Wonen Freya Van Den Bossche is een hervorming noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de renovatiepremie in de toekomst betaalbaar blijft.

Hier kort de informatie over deze wijziging. Wil u meer te weten komen over de premieregelingen in verband met bouwen en verbouwen, dan kan je wekelijks in één van de acht Noord-Limburgse gemeenten terecht bij de woonloketten van WIN. Meer informatie hierover op www.wonennoordlimburg.be

Aangepast

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 23 oktober 2009 beslist om de renovatiepremie te hervormen.

De aanpassing van de Vlaamse renovatiepremie verandert niets aan de toetredingsvoorwaarden. Wie voorheen een aanvraag kon indienen, zal dat ook in de toekomst kunnen doen. De maximale inkomensgrens van 53.350 euro (inkomsten 2006 – aanvraag 2009) blijft dus gehandhaafd. Ook het bestaande maximum voor het premiebedrag (10.000 euro) en het bestaande minimum voor de aanvaarde facturen blijven gehandhaafd. Wel worden luxe en afwerking voortaan uit de lijst van betoelaagde werken geschrapt. Enkel werken die een impact hebben op de basiskwaliteit van de woning komen nog in aanmerking.

Wat is er precies veranderd?

Er zijn aanpassingen aan de werken die in aanmerking komen en aan de berekening van de premie.

1. Er komen in de nieuwe regeling slechts 8 categorieën in aanmerking. Voor elke categorie van werken komt er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden.

Het gaat om volgende categorieën en maxima:

  • Funderingen en muren: facturen voor maximum 15.000 euro
  • Draagvloeren: facturen voor maximum 15.000 euro
  • Daken: facturen voor maximum 15.000 euro
  • Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum 15.000 euro
  • Centrale verwarming: facturen voor maximum 7.500 euro
  • Elektriciteit: facturen voor maximum 3.750 euro
  • Sanitair: facturen voor maximum 3.750 euro
  • Vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum 3.750 euro

Werken die te maken hebben met afwerking (gevelbekleding en–bepleistering, dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, 2de badkamer of toilet) of met isolatie komen niet meer in aanmerking.

2. Voor de premieberekening zullen er voortaan twee percentages gehanteerd worden. Voor eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een sociaal verhuurkantoor blijft het berekeningspercentage, dat op de aanvaarde facturen wordt toegepast, gehandhaafd op 30%. Hetzelfde geldt voor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan 26.680 euro, te verhogen met 1390 euro per persoon ten laste. Is zijn (of hun) inkomen groter dan dat bedrag, dan zal het premiepercentage beperkt worden tot 20% van de aanvaarde facturen.

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

De nieuwe regeling is van kracht sinds 29 oktober 2009, de dag waarop de wijzigingen werden gepubliceerd in het Staatsblad.

Wat met al ingediende aanvragen?

Er verandert niets voor wie een aanvraag heeft ingediend voor 29 oktober 2009 . Deze aanvragen worden verder behandeld volgens de oude voorwaarden

Waar is geactualiseerde informatie te vinden?

Actuele informatie is op de website www.bouwenenwonen.be en www.premiezoeker.be te vinden.

U kan ook steeds beroep doen op de sociaal adviseur van het Woonloket . Zie hiervoor de website van Wonen in Noord-Limburg: www.wonennoordlimburg.be

Of u kan in december terecht op de markt in uw gemeente. Want ook daar zal het woonloket met de infomobiel aanwezig zijn: De woonloketten doen de markt met de Infomobiel.