Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 10 april 2009.

Het team van Wonen in Noord-Limburg krijgt stilaan vorm

Wonen in Noord-Limburg is een intergemeentelijk project waarin het woonbeleid voor de acht Noord-Limburgse wordt uitgewerkt. Bovendien is het de bedoeling om met een info-loket wooninformatie aan te bieden in elke gemeente.

De acht Noord-Limburgse gemeenten hebben hiervoor samen met Vlaanderen en de provincie Limburg de nodige middelen bij mekaar gebracht. Een team van 6,5 VTE medewerkers wordt aangesteld om deze opdracht in de eerstvolgende jaren uit te voeren.

Wouter Van Mierloo is als coördinator reeds in dienst vanaf 1 januari 2009. Sedert 1 april werd het team aangevuld met een beleidsmedewerker, een administratief medewerker en twee sociaal adviseurs. Volgen binnenkort nog de architect en een halftijds administratief medewerker.

De werkgever voor dit WIN-team is de VZW Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg. In de eerste maand zal het WIN-team op zijn taken worden voorbereid middels een veelzijdig opleidingsprogramma.

In dit kader kwam het WIN-team kennismaken met de werking van Welzijnsregio en van het Sociaal Verhuurkantoor. 

Op de foto van links naar rechts: Monique Vanduffel (administratie en vervangend sociaal adviseur), coördinator Wouter Van Mierloo, beleidsmedewerker Yves Jansen en de sociaal adviseurs Evy Steensels en Steven Maesen.

Voorlopig is het team gehuisvest bij Platform Noord-Limburg, Dorpsstraat 30 te 3910 Neerpelt, tel. 011/64.02.09, wonen@noordlimburg.be.

Voor meer info: www.wonennoordlimburg.be