Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 11 februari 2009.

Samenwerking opvoedingsondersteuning met OCMW Bree

Op initiatief van de Noord-Limburgse gemeenten en OCMW's heeft Welzijnsregio Noord-Limburg een regionale dienst opvoedingswinkel opgericht. De acht OCMW's van Welzijnsregio hebben intussen besloten om ook effectief van deze dienst gebruik te maken en deze zo vlug mogelijk te activeren. Momenteel loopt de aanwervingsprocedure voor de twee consulenten die in elk van deze gemeenten dit pedagogisch advies zullen verstrekken.

Carlo Engelen, Ingrid Tyskens, Willy Mertens en Tony BaseletDe OCMW-raad van Bree heeft eveneens besloten om met deze nieuwe regionale dienst samen te werken.

Om deze samenwerking te bezegelen werd de samenwerkingsovereenkomst voor OCMW-Bree ondertekend door voorzitter Ingrid Tyskens en secretaris Carlo Engelen. Welzijnsregio Noord-Limburg werd vertegenwoordigd door voorzitter Willy Mertens en secretaris Tony Baselet.

In de rand van deze ondertekening kan worden meegedeeld dat voor dit Noord-Limburgse initiatief een subsidie werd toegekend in het kader van het Leader-programma Kempen-Maasland. Het onderdeel 'leefbaarheid' in dit programma wil ervoor zorgen dat ook in plattelandsgebieden een gemakkelijk toegankelijke en deskundige dienstverlening wordt verstrekt. Hierbij sluit de visie van Welzijnsregio Noord-Limburg 'regionaal organiseren' en 'lokaal aanbieden' perfect aan.

Ook vanwege de provincie Limburg wordt aan het samenwerkingsverband een subsidie toegekend om zodanig in Noord-Limburg een dienst 'Opvoedingsondersteuning' op te richten.

De subsidie van Leader loopt over drie jaren. De provincie Limburg engageert zich om gedurende vier jaren het nieuwe project financieel te steunen. Hiermee wordt ongeveer de helft van de kosten gesubsidieerd. De rest zal door de deelnemende gemeenten en OCMW's worden samengebracht.

Naar: www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be