Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 26 oktober 2008.

OCMW Neerpelt viert 10 jaar BinnenHOF

Vrijdag 24 oktober 2008 was het precies 10 jaar geleden dat dienstencentrum BinnenHOF zijn deuren opende in het spiksplinternieuwe gebouw in de Norbertinessenlaan. Dit wordt dezer dagen passend  gevierd met verjaardagstaart voor de bezoekers, een viering voor de vrijwilligers en een academische zitting.

Naast OCMW-voorzitter Inge Verheyen, waren burgemeester Raf Drieskens, gedeputeerde Frank Smeets en gouverneur Steve Stevaert de gastsprekers.

Frank Smeets, Inge Verheyen, Steve Stevaert en Raf DrieskensZoals het een verjaardag past werd teruggeblikt naar de start van dit dienstencentrum, dat tien jaar geleden geen evidentie bleek te zijn. Het dienstencentrum is opgebouwd rond drie doelstellingen:

  • ontmoetingsplaats zijn voor senioren en medioren, cfr. de nieuwe term die in Neerpelt speciaal voor de jonge 50tigers werd uitgevonden;
  • vorming aanbieden aan deze 50plussers;
  • diensten aanbieden in de zin van Minder Mobile Centrale, warme maaltijdbedeling  en de thuisdiensten

Dit aanbod wordt gerealiseerd door de personeelsleden van BinnenHOF en aangevuld door heel veel inzet van vrijwilligers.

In haar toespraak keek OCMW-voorzitter Inge Verheyen niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. De BinnenHOF-uitdaging voor de komende jaren wordt nog nadrukkelijker de strijd tegen vereenzaming. Actief blijven, iets willen doen voor anderen en vooral zinvol bezig blijven, vormen de kerntaken waarop BinnenHOF zich in de toekomst zal richten.