Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 26 juni 2007.

Overpelt treedt toe tot het Sociaal Verhuurkantoor

Op de algemene vergadering van VZW Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg is het OCMW van Overpelt toegetreden als lid. Hierdoor maken de acht Noord-Limburgse OCMW's, die indertijd de vereniging Welzijnsregio hebben opgericht, nu ook deel uit van het Sociaal Verhuurkantoor. 

Bij de oprichting van de VZW Sociaal Verhuurkantoor, eind 2005, besloot het OCMW van Overpelt nog niet toe te treden. Het OCMW huurde zelf reeds een aantal woningen op de private markt en verhuurde die door aan gezinnen die het moeilijk hebben.

Recent werd dus door de OCMW-raad en het gemeentebestuur van Overpelt besloten om eveneens aan te sluiten bij het regionale initiatief. Dit is intussen erkend door de Vlaamse overheid. Hierdoor komt er meer duidelijkheid voor zowel huurders als verhuurders, gezien het werkingsgebied van het SVK een aaneensluitend gebied vormt van 8 gemeenten en 126.000 inwoners. Met deze aansluiting kunnen zowel het OCMW, als de eigenaars en vooral de huurders genieten van de voordelen die het erkende SVK biedt. Recent werd immers de regelgeving over de huursubsidie aangepast, waardoor SVK-huurders gemakkelijker toegang krijgen tot dit sociale voordeel.

Uit het recent jaaroverzicht van de Vlaamse SVK's bleek dat het Noord-Limburgse verhuurkantoor in 2006 het snelst is gegroeid. Met deze Overpeltse uitbreiding, terwijl ook in de andere gemeenten het woningaantal is toegenomen, zal dit resultaat in 2007niet anders zijn. Het totale aantal ingehuurde woningen zal op het einde van het jaar ongeveer een negentigtal bedragen.

Voor informatie over het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg, zie SVK