Dit nieuwsbericht werd toegevoegd op 1 februari 2007.

OCMW-plus in Noord-Limburg

Welzijnsregio als verlengstuk van de OCMW's

De OCMW's van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer beheren samen de vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. Bedoeling is om de eigen dienstverlening te versterken, door op een aantal domeinen de krachten te bundelen. De diensten Gezinszorg, Rechtshulp, Schuldbemiddeling, Tewerkstelling en Opleiding en het Sociaal Verhuurkantoor vullen de plaatselijke dienstverlening van de OCMW's aan.

TrajectbegeleidingMet de vernieuwing van de OCMW-besturen moest ook de nieuwe algemene vergadering en Raad van Beheer van Welzijnsregio samengesteld worden De algemene vergadering wordt gevormd door alle raadsleden van de acht OCMW's, de voorzitters maken de Raad van Beheer uit, met een extra beheerraadslid voor Lommel op basis van het inwonertal.

De nauwe band tussen Welzijnsregio en de partners-OCMW's was de rode draad in de voorstelling van de Vereniging aan de nieuwe raadsleden en de personeelsleden van de verschillende OCMW's. In de samenwerking met en tussen de OCMW's wordt de moeilijke oefening gemaakt om enerzijds het voordeel van de schaalvergroting te hanteren en anderzijds de laagdrempeligheid en de cliŽntgerichte aanpak van een lokale voorziening te garanderen.

bezoek aan de beursstanden tijdens de algemene vergaderingWelzijnsregio werkt over een gebied met 126.000 inwoners en door het bundelen van de krachten kan een meer specifieke en kwalitatief onderbouwde dienstverlening worden opgezet. Dit geeft de mogelijkheid tot het aantrekken, het behouden en het opleiden van gekwalificeerd personeel. Deze schaalgroote laat ook toe om aanspraak te maken op extra subsidies, die anders voor de individuele OCMW's zouden verloren gaan. Zo is ingevolge de schaalvergroting het aantal erkende uren voor de gezinszorg meer dan verdubbeld, tot de huidige 75.000 uren.

De dienstverlening van Welzijnsregio Noord-Limburg omvat intussen vijf diensten:

  • Gezinszorg biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie bij de dagdagelijkse taken wanneer dit voor het gezin om diverse redenen te moeilijk wordt.
  • Rechtshulp verstrekt juridisch advies en bijstand aan elke inwoner van de aangesloten gemeenten van Welzijnsregio.
  • De dienst Schuldbemiddeling sluit aan bij de budgethulpverlening die de OCMW's bieden en staat in voor de procedure inzake collectieve schuldenregeling.
  • De dienst Tewerkstelling en Opleiding biedt arbeidsbegeleiding en zet met de cliŽnt een traject uit naar tewerkstelling.
  • Het Sociaal verhuurkantoor tenslotte verhuurt woningen aan diegenen die wachten op een sociale woning en zelf moeilijk op de private huurmarkt terecht kunnen.

Deze diensten worden gezien als een verlengstuk van de plaatselijke OCMW-werking. De vraag tot hulp wordt via het OCMW gesteld en er is in de verdere afhandeling nauwgezet contact tussen OCMW en Welzijnsregio.